خدمات حساب آموز

تیم حساب آموز علاوه بر آموزش های کاربردی حسابداری به ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابداری و مالیاتی نیز می پردازد. خدمات قابل ارائه به شرح زیر می باشد:

 

مشاوره مالی و خدمات مرتبط: 

 

این خدمات شامل کلیه نیازهای اشخاص حقوقی و مشاغل می باشد. مهمترین موارد عبارتند از:

 

۱- راه اندازی و اسقرار نرم افزار های مالی

۲- مشاوره در زمینه انتخاب نرم افزارهای مالی مناسب برای شرکت ها و صاحبان مشاغل

۳- مشاوره مالی به صورت ماهانه و دوره ای

۴- راه اندازی سیستم اداری و مالی

۵- خدمات مالی و حسابداری

۶- تهیه و تنظیم صورت های مالی

۷- اصلاح و رسیدگی به حسابها و رفع مغایرت حساب با سایر اشخاص و شرکت ها

 

مشاوره مالیاتی و خدمات مرتبط:

 

این خدمات شامل کلیه نیازهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل می باشد. مهمترین موارد عبارتند از:

 

۱- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی شرکت ها و مشاغل

۲- تهیه گزاشات خرید و فروش فصلی

۳- تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده

۴- نوشتن دفاتر قانونی

۵- ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی

۶- حضور در هیات های مالیاتی، تهیه لایحه مالیاتی و …

۷- مشاوره مالیاتی به صورت ماهانه و دوره ای

و …

 

خدمات آموزشی:

۱- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حسابداری

۲- برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مالیات

 

 

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.