این بخش از سایت حساب آموز مربوط به آموزش حسابداری مقدماتی به صورت رایگان می‎باشد. مباحث اولیه و پایه‎ای حسابداری در این قسمت آموزش داده می‎شود. در نظر داشته باشید مقدماتی بودن مقالات این بخش به معنی کم اهمیت بودن آن‎ها نیست چه بسا بسیاری از مطالب این بخش از مهمترین و پایه‎ای ترین مباحث حسابداری می‎باشد. تلاش کرده ایم در این بخش هم آموزش حسابداری مقدماتی به زبان ساده و کاربردی ارائه شود.

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.