این بخش مخصوص اعضای ویژه سایت حساب آموز است و مطالب آن فقط به افرادی که اشتراک ویژه را تهیه کرده اند نمایش داده میشود. مطالب این بخش شامل مقاله، فایل صوتی و فیلم با قابلیت دانلود توسط اعضا می باشد.

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.