بستن حسابها ، سند اختتامیه ، سند افتتاحیه ، بستن حسابهای موقت ، بستن حساب برداشت

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.