دوره آموزش کاربردی حسابداری پایه

دوره آموزش حسابداری پایه در یک نگاه:

مدت دوره: ۲۹ ساعت  ۷ جلسه غیر حضوری ۳ ساعتی و ۲ جلسه حضوری ۴ ساعتی

تعداد جلسات: ۷ جلسه غیر حضوری ۳ ساعتی و ۲ جلسه حضوری ۴ ساعتی

 

زمان برگزاری:

آموزش غیر حضوری: ۷ جلسه ۳ ساعتی در روزهای یکشنبه ۱ خرداد ، سه شنبه ۳ خرداد، یکشنبه ۸ خرداد، سه شنبه ۱۰ خرداد،  سه شنبه ۱۷ خرداد، یکشنبه ۲۲ خرداد، سه شنبه ۲۴ خرداد

آموزش حضوری: ۲ جلسه ۴ ساعتی در روزهای پنجشنبه ۱۹ و ۲۶ خرداد

شروع دوره: خرداد ۱۴۰۱

محل برگزاری: جلسات غیر حضوری به صورت وبینار و جلسات حضوری در تهران برگزار می شود.

نوع آموزش: تئوری و عملی

مدرس دوره: آقای سعید قنبری دمساز مولف کتاب آموزش قدم به قدم ارزش افزوده

موسس سایت آموزش حسابداری حساب آموز

مدرس و مشاور مالی و مالیاتی

 

دوره آموزش کاربردی حسابداری پایه
تکمیل شده
توضیحات