تعریف تاجر و انواع فعالیت‎های تجاری

تاجر کیست؟

در ماده 1 تا 5 قانون تجارت ایران تاجر و انواع فعالیت های تجاری شرح داده شده است. طبق ماده 1  تاجركسي است كه شغل معمولي خودرا معاملات تجارتي قراربدهد.

تعریف معاملات تجاری یا تجارتی:

بر اساس ماده 2 تا 5 قانون تجارت معاملات تجارتی به موارد زیر گفته می‎شود:

1 – خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 – هرقسم عمليات دلالي ياحق‌العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.

4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 – تصدي بعمليات حراجي
6
تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7 – هرقسم عمليات صرافي و بانكي

8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري.
10 – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

 

و همچنین طبق ماده 3 موارد زیر به اعتبار تاجر بودن معامله کنندگان معامله تجاری نامیده می شود:
1 – كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2 – كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3 – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4 – كليه معاملات شركتهاي تجارتي.

 

مواردی که به عنوان معامله تجارتی نیستند:

طبق ماده 4 قانون تجارت معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود و طبق ماده 5 کلیه معاملات تجارب محسوب می شود مگر اینکه ثابت شود معامله تجارتی نیست. 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید