سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند و حق و حقوق مطالب و مقالات این سایت متعلق به آقای سعید قنبری می باشد.