نسخه آموزشی سپیدار سیستم آسیا

نسخه آموزشی سپیدار سیستم آسیا به منظور آشنایی علاقمندان با امکانات این نرم افزار و استفاده از آن در محیط های آموزشی تولید شده است. این نرم افزار دارای ساختار و سیستم ها و زیر سیستم های اصلی نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم می باشد که البته برخی محدودیت ها در آن وجود دارد. ذکر […]

رایگان
نسخه آموزشی سپیدار سیستم آسیا
توضیحات
دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید