درخواست همکاری

 

لطفا موارد زیر را مطالعه نموده وسپس درخواست خود را ارسال کنید. ارسال درخواست توسط شما به معنی پذیرش شرایط اعلام شده می باشد:

 

1- ارسال درخواست همکاری تعهدی برای موسسه حساب آموز جهت استخدام یا همکاری با شما ایجاد نمی کند.

2- زمان مشخصی برای جذب همکار جدید در نظر گرفته نشده است. در زمان نیاز به جذب همکار، اطلاعات ارسالی بررسی و در صورت نیاز با شما تماس گرفته می شود. بنابر این از تماس بابت پیگیری درخواست خودداری فرمایید.

3- اطلاعات شما باید درست و مطابق واقعیت باشد. در غیر این صورت امکان همکاری وجود نخواهد داشت.

 

  نام شما (الزامی)

  شماره تلفن

  ایمیل شما

  رشته تحصیلی شما:

  توضیحات

  در چه زمینه ای تخصص دارید:

  مدت سابقه:

  لطفا اطلاعات تکمیلی را در بخش زیر وارد کنید (مواردی مانند کار مورد نظر، تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای و ...)

  بعد از تکمیل اطلاعات، گزینه من روبات نیستم را انتخاب و روی ارسال کلیک کنید