روش انتقال اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اظهارنامه

در این فیلم روش انتقال اطلاعات ثبت شده در نرم افزار اظهارنامه توسط آقای سعید قنبری مدیر سایت حساب آموز توضیح داده می شود.در مواردی مانند نیاز به کنترل بیشتر، قطعی اینترنت و … می توانید بدون نگرانی اطلاعات خود را منتقل و در محل دیگری اظهارنامه خود را تکمیل و ارسال کنید.

این فیلم نخستین بار در تاریخ 1397/04/13 در سایت حساب آموز منتشر شده بود.

دیدگاه‌ها ۴
ارسال دیدگاه جدید