عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده کالا

قیمت تمام شده یا بهای تمام شده کالا شامل چه عواملی است؟

عوامل اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده شامل 3 دسته زیر می باشند که از بین آنها، مواد اولیه و دستمزد به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد:

مواد اولیه

دستمزد

سربار

1- مواد اولیه چیست؟

مواد اولیه بخش اصلی کالا و محصول می باشد که با توجه به ارتباط آن با تولید، به دو بخش زیر تقسیم می شوند:

الف – مواد مستقیم:

آن بخش از مواد اولیه مصرفی که مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال چوب و پارچه استفاده شده در ساخت مبل مواد مستقیم می باشد.

ب – مواد غیر مستقیم:

آن بخش از مواد اولیه که برای تکمیل کالا ضروری است ولی به علت مصرف ناچیز آن نمی توان  آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید در نظر گرفت مواد غیر مستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ و چسب در ساخت مبل .

2-  دستمزد چیست؟

حقوق و حق الزحمه ای که بابت تولید کالا و تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت میشود به عنوان دستمزد تولید در نظر گرفته می شود. .

دستمزد نیز با توجه به ارتباط با کالای تولید شده به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف –  دستمزد مستقیم:

دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیما صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده می شود .

ب – دستمزد غیر مستقیم:

دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سر کارگران کارخانه و….. 

3- سربار چیست؟

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتند ولی نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سر بار کارخانه و یا سایر هزینه ها شناسایی می شوند نمونه های مشخص این هزینه ها، مواد غیر مستقیم تولید ، دستمزد غیر مستقیم ، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات ، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

تصمیم گیری صحیح در مورد هزینه های فوق و ارتباط آن با محصول یا خدمات، یکی از مهمترین مسائل در حسابداری صنعتی می باشد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید