فراخوان های سامانه مودیان مالیاتی

در این فیلم فراخوان های سامانه مودیان مالیاتی و تاریخ تعیین شده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توضیح داده می شود.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید