مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مىکنند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما باید حتما آنان را بیمه کند. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و دلایل قانونی بیمه کردن کارگران موضوع این مقاله است. لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اجبار به بیمه کردن کارگران در ماده 148 قانون کار و عواقب عدم بیمه کردن کارگران هم در ماده 183 قانون کار ذکر شده است. متن کامل هر دو ماده را در ادامه مشاهده می‎کنید:

متن ماده 148 قانون کار: کارفرمایان کارگاههاي مشمول این قانون مکلفند بـر اسـاس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

متن ماده 183 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 ایـن قـانون از بیمـه نمودن کارگران خود خودداري نمایند ، علاوه بر تأدیه کلیه حقـوق متعلـق بـه کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانـات خـاطی و مراتـب جـرم بـه جریمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی:

تا الان متوجه شدیم که کارفرما حتما باید کارگران خود را بیمه کند. برای بیمه کردن پرسنل ابتدا باید کد کارگاه از سازمان تامین اجتماعی دریافت شود (مراحل دریافت  کد کارگاه در مطالب بعدی توضیح داده خواهد شد). بعد از دریافت کد کارگاه باید برای بیمه کارگران اقدام شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی عبارتند از:

1- پرسشنامه:

فرمی است که توسط سازمان تامین اجتماعی طراحی شده و در اختیار کارفرمایان و بیمه شدگان قرار داده می‎شود. در این فرم بخش هایی برای وارد کردن اطلاعات شناسنامه‎ای کارگران در نظر گرفته شده که باید با استفاده از مدارک هویتی شخص تکمیل شود. بخشی از فرم هم باید توسط کارفرما تکمیل و مهر و امضا شود. نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، محل تولد و … از جمله اطلاعاتی است که در این فرم وجود دارد. عکس پرسنلی جدید شخص هم باید به فرم الصاق شود. معمولا بخش مربوط به کارفرما توسط بخش حسابداری یا اداری تکمیل می‎شود.

2- اصل شناسنامه و کارت ملی کارگر به همراه یک نسخه کپی از هریک: 

در صورتی که کارگر تاکنون در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه شده ثبت نام نکرده حتما باید اصل شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه کپی آن‎ها به شعبه تامین اجتماعی ارائه دهد. در صورتی که شخص قبلا شماره بیمه شده نیازی به ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی نیست و ثبت نام بیمه شده در کارگاه با ارائه پرسشنامه و کپی کارت ملی و شناسنامه انجام می‎شود.

نکته: منظور از کارگر در قانون فقط افرادی که در کارگاه‎ها و کارخانه‎ها مشغول به کار هستند و کار بدنی انجا‎م می‎دهند نیست و شامل کارمندان هم می‎شود.

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید