مهلت ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

این فیلم بخش کوتاهی از جلسات دوره چهارم آموزش اظهارنامه مالیاتی است که توسط گروه حساب آموز برگزار شده و به مبحث حقوق اختصاص دارد. آقای سعید قنبری مدرس این دوره در این جلسه موارد مرتبط با بیمه و مالیات حقوق را توضیح داده اند که بخش کوتاهی از آن را که درباره مهلت ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی است مشاهده می کنید.

 

 

 

دیدگاه‌ها ۶
ارسال دیدگاه جدید