نحوه اتصال سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی

نحوه اتصال سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی:

در این فیلم نحوه اتصال نرم افزار سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی آموزش داده می شود. مراحل گفته شده در این فیلم برای راه اندازی و اتصال ماژول سامانه مودیان سپیدار سیستم به سامان مودیان مالیاتی الزامی است.

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید