نکته درباره بایگانی اسناد و مدارک حسابداری

در این فیلم کوتاه چند دقیقه ای نکته کاربردی درباره بایگانی اسناد و مدارک توضیح داده می شود تا بتوان اسناد و مدارک مرتبی داشت. توضیحات این فیلم توسط سعید قنبری دمساز ارائه می شود.
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید