نیم در هزار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نیم در هزار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نیم در هزار چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

این فیلم اولین بار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ در سایت حساب آموز منتشر شد.
دیدگاه‌ها ۱۴