پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق اینترنت

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق اینترنت:

همانطور که اطلاع دارید در چند سال اخیر ارسال لیست بیمه از روش دستی به روش اینترنتی و از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی تغییر یافته است و روش های پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از طریق اینترنت بانک، تلفن بانک، شعبه، سایت و خودپرداز برخی بانک‎ها امکان پذیر شده است.

شرط اصلی استفاده از سامانه تامین اجتماعی جهت ارسال اینترنتی لیست بیمه، تشکیل پرونده در سازمان تامین اجتماعی و دریافت کد کارگاه بیمه تامین اجتماعی می‎باشد. پس از دریافت کد کارگاه بیمه تامین اجتماعی، بر اساس درخواست کتبی بابد نسبت به دریافت نام کاربری و رمز ورود به سامانه تامین اجتماعی اقدام شود. پس از دریافت نام کاربری و ورود به سامانه باید فایل‎های تهیه شده از نرم افزار بیمه را ارسال و رسد ارسال لیست و قبض مقدار حق بیمه را دریافت و در مهلت قانونی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمود.

در این فیلم آموزشی روش پرداخت حق بیمه از بانک رفاه توسط آقای سعید قنبری مدیر سایت حساب آموز آموزش داده می‎شود.

مهم: مهلت ارسال لیست بیمه و پرداخت مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی تا آخرین روز ماه بعد می‎باشد.

 

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید