حسابداری صنعتی بخشی از حسابداری است که در آن محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات با استفاده از هزینه‎هایی مانند هزینه مواد مستقیم، هزینه دستمزد مستقیم و سایر هزینه‎های مرتبط انجام می‎شود. مهمترین استفاده حسابداری صنعتی محاسبه بهای تمام شده کالا می‎باشد ولی به طور کلی می‎توان با استفاده از قواعد و قوانین آن بهای تمام شده خدمات را نیز محاسبه کرد. کاربرد دیگر حسابداری صنعتی کاهش هزینه‎های تولید و به دنبال آن افزایش سودآوری واحد اقتصادی می‎باشد. در بخش آموزش حسابداری صنعتی سایت حساب آموز با ما همراه باشید.

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.