نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار

  نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار که به آن بسته خدماتی هم گفته می شود محصول شرکت سپیدار سیستم آسیا است. این نرم افزار مناسب شرکت های ارائه دهنده خدمات به مشتریان است. آن‌ها ارائه خدمات به مشتریان است. نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار با کاربری ساده در ثبت اطلاعات مالی و کنترل میزان ورود […]

نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار
توضیحات