انجام وظایف قانونی در صورت تعطیلی آخرین روز مهلت تعیین شده

اگر آخرین روز مهلت انجام وظایف قانونی مانند ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی، ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات، ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و مواردی از این قبیل با تعطیل رسمی یا روز جمعه مصادف شود چه روزی به عنوان مهلت تعیین می‎شود؟ آیا آن روز به عنوان آخرین مهلت تعیین می‎شود یا روز دیگری به عنوان آخرین مهلت قانونی در نظر گرفته می‎شود؟ توضیحات تکمیلی درباره این موضوع را می توانید در فیلم زیر مشاهده کنید:

 

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید