اهمیت صحت معاملات در رسیدگی مالیاتی

اهمیت صحت معاملات در رسیدگی مالیاتی

یکی از مواردی که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی یا رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده باید تایید شود صحت و اصالت معاملات انجام شده است. این موارد شامل خرید کالا یا دریافت خدمات می شود. در این فایل صوتی نکات مرتبط با این موضوع توسط آقای سعید قنبری دمساز آموزش داده می شود. […]

این مطلب برای اعضا ویژه سایت است. در صورتی که عضو ویژه هستید وارد سایت شوید. در غیر این صورت اشتراک ویژه تهیه کنید تا بتوانید به مطالب ویژه اعضا دسترسی داشته باشید:
اشتراک ویژه