بخشنامه اصلاحی ماده 149 قانون مالیات‎های مستقیم درباره استهلاک

بخشنامه اصلاحی ماده 149 قانون مالیات‎های مستقیم درباره استهلاک

استهلاک به کاهش ارزش دارایی ثابت گفته می‎شود. این کاهش ارزش به دلیل عواملی مانند استفاده از دارایی، گذر زمان، ورود فن آوری جدید و … است و اندازه گیری میزان آن از وظایف بخش حسابداری هر واحد اقتصادی است و باید بر اساس قاعده مشخصی انجام شود. با توجه به ارتباط مستقیم استهلاک و هزینه‎ها و در نهایت میزان مالیات هر واخد اقتصادی، ماده 149 قانون مالیات‎های مستقیم به این موضوع اختصاص داده شده است و به همین دلیل باید محاسبه استهلاک با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط این ماده قانونی انجام شود. تاکنون چند بخشنامه در مورد ماده 149 ابلاغ شده است که ما در این بخش از سایت حساب آموز متن کامل آخرین بخشنامه اصلاحی در این مورد را ارائه می‎کنیم.

استهلاک

این بخشنامه اصلاحی درباره بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 می باشد که در تاریخ 1396/02/13 ابلاغ شده است.

 

 

متن کامل بخشنامه اصلاحی موضوع ماده 149 قانون مالیات‎های مستقیم در رابطه با استهلاک

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان….

موضوع ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394)
به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک­ پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394) که بنا به پیشنهاد شماره 1306/200 مورخ 04/02/1396 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 04/02/1396 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می­گردد.

ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر:

موسسات مجاز می­باشند که دارایی­های استهلاک­پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی­های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

 

ضمنا در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات می­توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک پذیر، دارایی­های تحصیل و خریداری شده قبل ازسال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ­های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید