بخشنامه اصلاح دستورالعمل شرایط خوش حسابی مالیات واردات کالا

شرایط خوش حسابی در خصوص مالیات واردات کالا

این بخشنامه ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از شرایط خوش حسابی موضوع بند 4 دستورالعمل شماره 200/95/516مورخ 1395/6/15 مربوط به «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» را فراهم نمایند.

در بخشنامه شماره 200/96/530 مورخ 1396/2/12 آمده است:

مودی خوش حساب موضوع بند 4 به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند:
1- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشند.
2- در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی(واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند، مشمول خوش حسابی نمی باشند.
3- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

 

توضیح:

در بخشنامه قبلی مودیانی که شرایط زیر را داشتند جز مودیان خوش حساب محسوب می‎شدند:

در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

اظهار نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی­ های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی­گردند.

در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد­کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش­ حساب ­بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

گواهی صادره مبنی بر خوش­ حساب­ بودن مودی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می­ باشد.

 

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید