بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397

در این بخشنامه نرخ بیمه تامین اجتماعی سال 97، نرخ بیمه اختیاری سال 97، نرخ بیمه صاحبان مشاغل سال 1397 ، حداقل حقوق مشمول بیمه سال 97 و حداکثر حقوق مشمول بیمه سال 97 و چند مورد دیگر مشخص شده است. برای دریافت فایل کامل بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397 نام و ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید