دستور العمل وصول مالیات علی­ الحساب واردات کالا

مالیات علی الحساب واردات کالا 

دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی به مالیات علی الحساب واردات کالا اختصاص دارد. در دستورالعمل ذکر شده موارد مرتبط با وصول مالیات علی الحساب واردات کالا ذکر شده است. متن کامل این دستور العمل را در ادامه مشاهده می کنید:

 

516 95 علی ­الحساب مالیات واردات کالا م
مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع وصول مالیات علی ­الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه­های گمرکی
به پیوست تصویر نامه شماره 39593/و مورخ 17-5-1395 وزیر محترم اموراقتصادی ودارائی عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران به انضمام نامه شماره 94123-183094-144-191 مورخ 2-6-1395 سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان 4 % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می­ گردد.

1- ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی­ الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند.

2- پس از تعیین مبلغ مالیات علی­ الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی­ الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی ( واردکنندگان کالا ) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می­شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت­ کننده وجه خواهد بود.

3-­­ اشخاص حقیقی و حقوقی وارد­کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می­ گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

4-­ مودی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق­ الذکر به مودیانی اطلاق می­ گردد که دارای شرایط ذیل می­ باشند:

4-1-­ در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

4-2-­ اظهار نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.

4-3-­ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی­ های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

4-4-­ مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی­گردند.

5-­ در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد­کننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش­ حساب ­بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

6-­ گواهی صادره مبنی بر خوش­ حساب­ بودن مودی از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می­ باشد.

سیدکامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید