0

سبد خرید

0

سبد خرید

دسته مقالات

تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن

ارزش افزوده چیست؟
ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین می باشد (طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده).

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که به تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین تعلق می گیرد. این مالیات در طول فرآیند تولید کالا و خدمات تا زمان فروش کالا یا ارائه خدمات به مشتری نهائی، از ارزش افزوده های ایجاد شده در هر مرحله، دریافت و طی روال خاصی به حساب دولت واریز می شود. مبلغ این نوع مالیات در نهایت توسط آخرین مشتری به همراه بهای کالا یا خدمات پرداخت می شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده:
این نرخ هر سال، توسط دولت تعیین می شود و مبلغ آن از ضرب نرخ اعلام شده در بهای کالا و یا خدمات به دست می آید و به همراه بهای کالا و یا خدمات از مشتری دریافت می گردد به عنوان مثال با در نظر گرفتن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1395 که 9% (شامل 6% مالیات و 3% عوارض) می باشد شخصی که کالایی به ارزش 10/000/000 ریال خریداری می کند باید 10/900/000 ریال بپردازد. این مبلغ شامل 10/000/000 ریال قیمت کالا و 900/000 ریال مالیات و عوارض می باشد.
– همچنان که در جامعه عرف شده و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به نام مالیات ارزش افزوده نامیده می شود در این مقاله نیز عنوان مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات مورد استفاده می شود).

 

چرخه مالیات بر ارزش افزوده از اولین مرحله تا پرداخت توسط خریدار نهایی:
در راستای دریافت مالیات ارزش افزوده از خریداران نهایی کالا یا خدمات، برای افراد و یا شرکت هایی که واسطه بین عرضه کننده های اولیه کالا و یا ارائه کننده خدمات می باشند وظایفی مشخص شده که عدم انجام آنها مشمول جرائم سنگینی می باشد.
یکی از این وظایف دریافت مالیات از خریدار و پرداخت آن به خزانه دولت می باشد و وظیفه دیگر گزارش مبالغ خرید و فروش انجام شده و مقدار مالیات آن ها، تا 15 روزز بعد از پایان هر فصل می باشد.این گزارش در فرم خاصی به نام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارسال می شود که در قسمت های بعدی درباره آن توضیح داده می شود.
در اصل این افراد در زمان خرید کالا، مالیات را از طرف خریداران بعدی پرداخت می کنند و در هنگام فروش مجددا آن را از خریدار دیگر دریافت می کنند. این روال تا زمان تحویل کالا یا ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی ادامه می یابد.

 

مثال:
فرض می کنیم شرکت الف فقط به تولید و فروش یک نوع کالا اشتغال دارد و هیچ خریدی انجام نمی دهد . قیمت فروش کالای این شرکت نیز 2/000/000 ریال می باشد. این شرکت یک عدد از این نوع کالا را به توزیع کننده ب می فروشد و و در زمان فروش کالا مبلغ 2/180/000 ریال که شامل 2/000/000 ریال قیمت کالا و 180/000 ریال ارزش افزوده می باشد از خریدار دریافت می کند و مبلغ 2/000/000 ریال را نزد خود نگه داشته و مبلغ 180/000 ریال به خزانه دولت واریز می کند (به عبارت دیگر وظیفه خود را در قبال اداره دارایی انجام می دهد).
توزیع کننده ب نیز کالای مذکور را به قیمت 3/000/000 ریال به شخص پ که مصرف کننده نهایی می باشد می فروشد و مبلغ 3/270/000 ریال از وی دریافت می کند که شامل 3/000/000 ریال قیمت کالا و 270/000 ریال ارزش افزوده می باشد.
در این مرحله توزیع کننده ب مبلغ ارزش افزوده ای را که در مرحله قبل به فروشنده پرداخت کرده از مبلغ دریافتی از خریدار کسر می نماید و باقیمانده را به خزانه دولتت واریز می کند:

 مالیات ارزش افزوده دریافتی بابت فروش                                                    270/000 = 9 %* 3/000/000
مالیات ارزش افزوده دریافتی بابت خرید                                                     180/000 = 9% * 2/000/000
مبلغی که باید توسط توزیع کننده ب به خزانه دولت واریز شود:                       90/000

همانطور که مثال فوق مشخص شد در نهایت مبلغ 3/000/000 ریال ارزش افزوده به وجود آمده به همراه 270/000 ریال مالیات ارزش افزوده پس از طی چند مرحله توسط خریدار نهایی پرداخت شد:

قیمت خرید کالا                                                       3/000/000 ریال
مالیات بر ارزش افزوده                                               70/000 = 9%* 3/000/000
مبلغ پرداخت شده توسط خریدار                                     3/270/0000

 

ثبت ارزش افزوده در حسابداری:
جهت انجام ثبت های حسابداری این نوع مالیات، ابتدا باید سرفصل های زیر ایجاد شود:
-سرفصل معین با عنوان “مالیات بر ارزش افزوده خرید” در زیر سرفصل کل “سایر حساب های دریافتنی” جهت ثبت در زمان خرید (چون مبالغی که بابت خرید پرداخت می کنیم جز مطالبات ما می باشد)
– سرفصل معین “مالیات بر ارزش افزوده فروش” در زیر سرفصل کل “سایر حساب های پرداختنی” جهت ثبت در زمان فروش (چون مبالغی که بابت فروش دریافت می کنیم جز بدهی های ما می باشد)
یاد آور می شود می توان در طول سال از یکی از سرفصل های فوق (ترجیحا سرفصل مالیات بر ارزش افزوده فروش) نیز استفاده کرد و در پایان سال در صورت اختلاف با ماهیت حساب، مانده را به حساب دیگر منتقل کرد.

 

با توجه به مثال فوق ثبت های زیر در دفاتر هر یک از شرکت ها انجام می شود:

 

شرکت الف:

در زمان فروش کالا:
بدهکار                        بستانکار
حساب های و اسناد دریافتنی تجاری – حساب های دریافتنی تجاری                                     2/180/000
فروش و درآمد – فروش                                                                                                          2/000/000
سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش                                                            180/000

 

در زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش:

بدهکار                        بستانکار
سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش                                                180/000
موجودی نقد و بانک – بانک های ریالی                                                                                          180/000

 

توزیع کننده ب:

در زمان خرید:
بدهکار                        بستانکار
خرید                                                                                                                2/000/000
سایر حساب های دریافتنی – مالیات بر ارزش افزوده خرید                                               180/000
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری – حساب های پرداختنی تجاری                                            2/180/000

 

در زمان فروش:

بدهکار                        بستانکار
حساب های و اسناد دریافتنی تجاری – حساب های دریافتنی تجاری                                 3/270/000

فروش و درآمد – فروش                                                                                                    3/000/000

سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش                                                        270/000

در زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده:

بدهکار                      بستانکار
سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش                                             270/000
سایر حساب های دریافتنی – مالیات بر ارزش افزوده خرید                                                          180/000
موجودی نقد و بانک – بانک های ریالی                                                                                 90/000

 

نکته:
1- در زمان محاسبه مقدار مالیات، فقط بهای کالا و خدمات بدون در نظر گرفتن مبلغ مالیات ارزش افزوده پرداخت شده در نظر گرفته می شود به عبارت دیگر مالیات پرداخت شده جز ارزش کالا محسوب نمی شود.
2- مبلغ مالیات ارزش افزوده در تاریخ فروش و با نرخ همان سال محاسبه می شود حتی اگر خرید کالای مربوطه در دوره مالی قبل انجام شده باشد به عنوان مثال نرخخ محاسبه ارزش افزوده کالایی که در سال 1393 با نرخ ارزش افزوده 8% خریداری شده و در سال 1394 به فروش رسیده 9% محاسبه می شود.
3- برای داشتن جزئیات بیشتر در گزارشات می توان در زیر سرفصل معین “مالیات بر ارزش افزوده خرید” حساب های جز “مالیات بر ارزش افزوده خرید” و “عوارض خرید” راا ایجاد و در زمان خرید کالا و یا دریافت خدمات، با توجه به میزان مالیات ارزش افزوده و یا عوارض خرید آن ها را بدهکار نمود. در خصوص سرفصل معین “مالیات ارزش افزوده فروش” نیز می توان از سرفصل های جز “مالیات بر ارزش افزوده فروش” و “عوارض فروش” استفاده نمود.

 

این مقاله برگرفته از کتاب آموزش قدم به قدم ارزش افزوده می‎باشد. اطلاعات کتاب را می‎توانید از اینجا مطالعه کنید

71 پاسخ به “تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن”

 1. اکبر احمدی گفت:

  سلام با تشکر از اطلاع رسانی راحت و روون شما

 2. انور مرادی گفت:

  با اجازه آقای قنبری عزیز من کپی کردم. بسیار سپاسگزارم.

  • حساب آموز گفت:

   لطفا در صورت استفاده در جای دیگر لطفا منبع مطلب را هم اعلام کنید. با تشکر

 3. بهرامی گفت:

  با سلام واقعا ممنونم از اطلاعات دقیق ساده و قابل فهم شما آرزوی موفقیت و شادی روز افزون رو براتون دارم

  • حساب آموز گفت:

   ما هم از شما سپاسگزاریم که نظرتون رو اعلام کردید و خوشحالیم که مطالب مورد قبولتون بوده. موفق و شاد باشید

 4. مسافر نیما گفت:

  بسیار روان جامع و کاربردی بود. خدا قوت و تشکر

  • حساب آموز گفت:

   از شما سپاسگزاریم که نظر دادید. برای شما هم آرزوی شادی و تندرستی داریم.

 5. مرادی گفت:

  عالی بود مرسی از شما

 6. تازه کار گفت:

  درصورتی که شرکت خرید رسمی ندارد وتنها بابت فروش مالیات دریافت میکند ولی فاکتور رسمی توسط کارخانه صادر گشته وشرکت ملزم به پرداخت آن نمیباشد مبلغ مالیات ارزش افزوده دریافتی توسط شرکت جز سایر درآمد ها باید شناسایی گردد؟ باتشکر

  • حساب آموز گفت:

   پرسش شما برای ما نامفهوم بود لطفا واضح تر توضیح دهید

 7. دشتی گفت:

  عالی بود

 8. مهدی اکبری گفت:

  با سلام و احترام ضمن عرض خسته نباشید بابت توضیح شیوا و بسیار قابل فهمتون تشکر میکنم همیشه موفق و سبز باشید

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و سپاس از اینکه نظر دادید. امیدواریم همیشه تندرست و شاد باشید.

 9. کوهیار مجاوری گفت:

  موضوع ثبت ارزش افزوده درمعاملات مختلف جزییات زیادی دارد توضیعات شماجهت درک کلی قضیه رسا بود متشکرم.باانکه این مالیات تنها توسط مصرف کننده بی نوا بدونه هیچ اعتراضی پرداخت میشود واین ظلم فاحش که همه ساله بدون هیچ توضیح اقتصادی نرخ ان توسط دولت تدبیر وامید اضافه میگردد که خود یکی از عوامل مهم تورم واشفتگی افزایش قیمتهاست که انسان را بیاد داروغه ناتینگهام در سریال رابینهود می اندازد ولی برای حقیر درکش مشگل است که چرا بجای اعتراض مصرف کننده شرکتها به این موضوع معترض هستند با انکه انان فقط نقش واسطه وامانت دار ودرواقع مامور دریافت این مالیات را از مردم برای دولت بازی میکنند

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و تشکر از اینکه نظر خود را اعلام کردید. در اینکه برای ثبت ارزش افزوده جزئیات زیادی وجود دارد با شما موافقیم و گاهی تصمیم گیری درباره روش ثبت یک مورد مرتبط با ارزش افزوده نیاز به پیگیری و مطالعه زیادی دارد که به همین دلیل به صورت نوشتاری امکان توضیح همه شرایط وجود ندارد. دلیل اعتراض شرکت ها باید توسط خود آن ها اعلام شود ولی درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در نظر داشته باشید که افزایش نرخ مالیات تصمیم دولت نمی‎باشد بلکه بر اساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که شامل سال های 1390 تا 1394 می باشد باید هر سال یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود (البته در سال 1393 دو درصد به نرخ ارزش افزوده اضافه شد). از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا 1389 ارزش افزوده به میزان 3% ثابت بود.

 10. کوجناتی گفت:

  بسیار مفید وعالی توضیح داده شده .باسپاس از شما.

  • حساب آموز گفت:

   سپاس از این که نظر دادید. خوشحالیم که مطالب مورد قبول شما بوده است.

 11. حسین مومنی گفت:

  ممنونم از بابت زحماتي كه كشيديد خيلي راحت و روان توضيح داديد سپاسگذارم

  • حساب آموز گفت:

   آقای مومنی عزیز ما هم از شما سپاسگزاریم که نظر خود را اعلام کردید. موفق و شاد باشید

 12. مصرف کننده گفت:

  با سلام درمورد مالیات بر ارزش افزوده برای رستوران های وخدمات انها درک نا صحیحی به نظر بنده وجود دارد رستوران هایی که مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکنن کل مبلغ خرید یک مصرف کننده را در میزان درصد مالیات ضرب کرده ودریافت مینمایند درصورتی که برای اکثر موارد مصرفی مثل گوشت برنج روغن وووو مایاتی پرداخت نمیشود بنابرین فقط باید درامد حاصل از خدمات که مثلا 20درصد کل خرید هست را در 9درصد ضرب نمایند وبه عنوان مالیات دریافت نمایند واین برداشت ناصحیح خیلی به ضرر مصرف کننده شده است در این مورد اگر برداشتی دارید توضیح دهید با تشکر

 13. علی گفت:

  کالاها مانند کالاهای اساسی ، پروتئینی ، محصولات کشاورزی و نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند.آیا فروشنده گان اینها ارزش افزوده بایستی بگبرن

  • حساب آموز گفت:

   در زمان خرید یا فروش کالا و خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند نباید وجهی بابت مالیات محاسبه و دریافت یا پرداخت شود. لیست کامل کالاهای معاف را از اینجامیتوانید دریافت کنید، ضمنا برخی از این موارد بر اساس شرایط خاصی معاف می باشند که در آئین نامه ها و بخش نامه های ارزش افزوده مشخص شده است.

 14. یوسف گفت:

  با سلام از اطلاعات خوب و مفید تون
  من میخوام در زمینه امور مالیاتی فعالیت کنم و خیلی هم علاقه دارم چطور میتونم شرئع کنم بیس کارم را چطور باید تنظیم کنم

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و سپاس از پیام شما. برای فعالیت در زمینه امور مالیاتی چند روش وجود دارد:1- فعالیت در موسساتی که در زمینه امور مالیاتی فعال هستند. در این روش به صورتی تجربی با مباحث مالیاتی آشنا می شوید. 2- اقدام به یادگیری در مورد مباحث مالیاتی و استفاده از آن ها در انجام کار. 3-شرکت در دوره های مختلف آموزش مالیات. پس از تسلط به مباحث مالیاتی و در صورتی که تمایل داشته باشید کار خود را به صورت شخصی ادامه دهید نیاز به آشنایی به بازاریابی و فروش هم دارید تا بتوانید از اطلاعاتی که دارید کسب درآمد داشته باشید.

 15. پانی گفت:

  سلام ممکنه ثبت بزگشت از فرش و تخفیفات رو هم بزارین

 16. ناهید رحمانی گفت:

  سلام خیلی خوب توضیح داده بودین …ممنون ..اگه میشه در مورد پرکردن مالیات بر ارزش افزوده تو سایت هم توضیح بدین…

 17. هاشمی گفت:

  با سلام ممنون از مطلب آموزشی شفافتون و لعنت به نظام مالیاتی کشور که هر روز یک ” قر ” جدید میاد یکی از مشکل زا ترین انواع مالیات در دنیا همین وات هستش به جای اینکه بیایند مالیات اصناف و شخصیت های حقوقی خرده پا را سرراست کنند و اولا به طور حدودی در همون مالیات عملکرد سالانه بگنجونند ثانیا دفتر و دستک بازی مالیات سالانه رو هم کم کنند تا تهیه و تنظیم و سندسازیهاش! اینهمه هزینه برای کل نظام و همچنین مودیان ایجاد نکنه هر روز از این باغ بری میرسد درباره اولا: احتمالا با دیدگاهی آکادمیک و عینک به چشم خواهید گفت این دو مالیات ربطی به هم ندارن و طرف حساب هاشون هم فرق میکنن اما خودمونیم مالیات ها رو همیشه و از هر نوعی مصرف کننده نهایی هست که میپردازه. درباره دوما: اونهم خودمونیم این دفترنویسی ها همش الکیه. همه میدونند و این روال همه ساله داره تکرار میشه. چقدر حرف زدم. بازم تشکر

  • حساب آموز گفت:

   آقای هاشمی عزیز سپاسگزاریم از اینکه نظر خود را اعلام کردید. در این که سیستم مالیاتی در کشور ما در متن قانون، نحوه اجرای قانون از طرف سازمان امور مالیاتی و از طرف مودیان دارای اشکال می باشد هیچ شکی نیست به خصوص در زمینه مالیات مشاغل. در بخش مالیات اشخاص حقوقی به دلیل اجرای چندین ساله، نظم بهتری حاکم است و روال کار تا حدی مشخص تر از مشاغل است.امیدواریم هر چه سریعتر راهکارهای قانونی و چارچوب مشخص و دقیقی برای این مسائل در نظر گرفته شود هم برای اجرای دقیق کلیه قوانین و به ویژه قانون مالیات ها در کشور و هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی.پیروز و تندرست باشید.

 18. کیمیا گفت:

  بإسلام در شركت هايي كه دو دفتره هستند ثبت ارزش افزوده به چه صورت در دفاتر واقعي بايد اعمال گردد ؟ با تشكر

  • حساب آموز گفت:

   با سلام. تفاوتی در ثبت ارزش افزوده وجود ندارد و مطابق روش آموزش داده شده در این مقاله باید ثبت آن انجام شود.

 19. محمد علی بینا گفت:

  خیلی عالی بود.شفاف و ساده توضیح دادید

  • حساب آموز گفت:

   سلام و تشکر از اینکه پیام دادید.موفق و شاد باشید

 20. رضا گفت:

  خیلی مفید بود بود

 21. آرمان گفت:

  با سلام من فروشگاه دارم و جزو بند جیم و شخص حقیقی هستم. در مورد ارزش افزوده من به مشکل بزرگی برخورد کردم . ما به کارخانه ها ارزش افزوده پرداخت میکنیم و روی جنسمون میکشیم و میفروشیم . شرکت ها از ما خرید میکنن . از اونجایی که بهشون نمی تونیم فاکتور ارزش افزوده بدیم اونا مجبور میشن مجدد ارزش افزوده پرداخت کنن . من با یکبار پرداخت موافقم ولی بیشترش از نظر من این ظلم هست . ایا راهی هست که مشتری ها مجبور نشن دوباره پرداخت کنن؟ البته دوستی پیشنهاد داد که خریدمون رو به نام مشتری هامون انجام بدیم تا اونا بتونن از ارزش افزوده ای که ما پرداخت کردیم استفاده کنن . ایا این کار قانونی هست؟

  • حساب آموز گفت:

   با سلام. این کار مشکلی ایجاد نمی کند به شرط اینکه اطلاعات خریدار و فروشنده به صورت دقیق در فاکتورها ثبت شود و دریافت و پرداخت های بالای 50/000/000 ریال از طریق حساب بانکی خریدار و فروشنده انجام شود.در این حالت شما فقط به عنوان واسطه شناخته می شوید.

 22. محمد.خ گفت:

  سلام و تشکر از تعریف و مثال خوبتون سئوال من این هست که حساب تفصیلی در ثبت سند “مالیات بر ارزش افزوده” چگونه می شود؟ و کدام گروه تفصیلی در این نوع سند درگیر می شوند؟ با تشکر

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و سپاس از پیام شما. استفاده از حساب تفصیلی برای حساب معین مالیات و عوارض ارزش افزوده به دلیل شلوغی کدینک و سند حسابداری توصیه نمی شود و فایده ای هم ندارد.

 23. ستاره گفت:

  با سلام.من در ثبت مالیات عملکرد سالانه مشکل دارم.امکانش هست راجع به چگونگی ثبت آن اطلاعات بدید ممنون میشم

 24. بذر افشانی گفت:

  باسلام و احترام بنده در پاره ای مواقع جهت ارسال لیست فروشندگانی که مالیات ارزش افزوده دریافت کرده یا نکرده اند به دارائی واحد مالیات ارزش افزوده مشکل دارم که نمیتوان از درون ثبتهای حسابداری لیست آنها را مشخص نمایم و مبلغ خرید ، عوارض و مالیات ارزش افزوده آنها را مشخص نمایم آیا برای حل این مشکل میتوان در قسمت بستانکاران در سطح معین به دو دسته مشمول و غیرمشمول بستانکارانم را تفکیک نمایم یا خیر لطفا راهنمائی بفرمائید . باتشکر

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و سپاس از پیام شما. نیازی به تفکیک به صورتی که فرمودید نیست چون با انجام این کار کدینگ شلوغی خواهید داشت در ضمن ممکن است برخی از فروشندگان فعالیت مشمول و غیر مشمول دااشته باشند.

 25. محمد گفت:

  مطالب بسیار عالی بود تشکر از لطفتون

 26. علی محمودی گفت:

  با سلام، بطور کلی ما مالیات بر ارزش افزوده چه نوع از خریدهامون رو باید در دفتر ثبت حسابداری کنیم؟ مثلا مالایت ارزش افزوده ای که بابت خرید مواد غذایی پرداخت میکنیم رو باید در دفاتر ثبت کنیم؟ یا فقط باید مالیات خرید هایی که ارتباط مستقیم با محصول نهایی دارن رو ثبت کنیم؟ با تشکر

  • حساب آموز گفت:

   با سلام. هر نوع مالیات ارزش افزوده مرتبط با کالا و خدمات باید در دفاتر ثبت شود.

 27. سید فتاح دانشمند گفت:

  با عرض سلام، ممنون از راهنمایی هاتون

  • حساب آموز گفت:

   با سلام . ما هم از شما بابت پیام ارسالی تشکر می کنیم و خوشحالیم که مطالب ارائه شده مورد قبول شما است.

 28. جواد گفت:

  ممنون.

 29. حسابدار گفت:

  سلام اگه شرکت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت کرده باشه و ثبت نزده باشه الان در سال جاری چه طور باید ثبتش کنیم

  • حساب آموز گفت:

   سلام خدمت شما. در صورتی که مالیات های ارزش افزوده را شناسایی و ثبت کرده باشید در سال جاری باید حساب مالیات بر ارزش افزوده را بدهکار و منبعی را که مالیات را از آن محل پرداخت کرده اید بستانکار نمایید.

 30. هاشمی گفت:

  با سلام و خسته نباشید.بنده مدیر یک آژانس املاک هستم.هنگام دریافت کد رهگیری مبلغ 9درصد ارزش افزوده علاوه بر کمیسیون قانونی از طرفین قرارداد اخذ می گردد. محاسبه پرداخت 9درصد ارزش افزوده دفتر به چه صورت خواهد بود؟ آیا مبنای محاسبه 9درصد پرداختی به دولت صرفا درآمد و کمیسیونهای اخذشده از مشتریان است و یا بایستی هزینه های دفتر شامل درج آگهی-برق-گاز-آب-تلفن و اینها از آن کسر گردد و سپس محاسبه شود؟ باتشکر-هاشمی

  • حساب آموز گفت:

   با سلام و سپاس از شما آقای هاشمی عزیز. مالیات ارزش افزوده قابل پرداخت تفاوت بین مالیات و عوارض دریافتی و مالیات و عوارض پرداختی می باشد. شما باید مالیات ارزش افزوده ای را که در قبوض برق، آب و به طور کلی خریدها یا خدمات دریافت شده، پرداخت کرده اید و به نام املاک شما می باشد از مالیات و عوارض دریافتی کسر و باقیمانده را پرداخت نمایید (در صورتی که مبالغ دریافتی از مشتریان بیشتر از مبالغ پرداختی بابت ارزش افزوده می باشد). موفق باشید.

 31. سهیلا بابایی گفت:

  ایا در خرید اثاثه که جز اموال و تجهیزات شرکت است مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در هنگام سند زدن به قیمت اثاثه اضافه می شود؟ یا مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه ثبت کنیم؟

  • حساب آموز گفت:

   در صورتی که فعالیت شرکت شما مشمول مالیات بر ارزش افزوده است باید حتما به صورت جداگانه ثبت کنید تا بتوانید به عنوان اعتبار مالیاتی از آن استفاده کنید

 32. آرزو گفت:

  سلام 0سوالم حسابرسیه نه حسابداری-میخام بدون وقتی اظهارنامه ارزش افزوده با دفاتر شرکت مطابقت دادیم باید در کدام سکشن طبقه بندی کنیم یعنی به کدام حساب عطف میخوره-جز کدام سرفصله؟ایا جز حسابهای دریافتنی محسوب میشه

  • حساب آموز گفت:

   سلام وقت بخیر. معمولا دو حساب در سایر دریافتنی و سایر پرداختنی بنام مالیات و ارزش افزوده ایجاد می شود که در پایان هر فصل اگر ارزش افزوده فروش بیشتر باشد مانده در سایر حسابهای پرداختنی ثبت می شود و اگر مانده ارزش افزوده خرید بیشتر باشد در سایر حسابهای دریافتنی ثبت می شود.

 33. کوروش گفت:

  واقعا اطلاعاتی خوبی بود.متشکریم

 34. h.1795 گفت:

  با سلام شركت ما به دليل نوع صنعتش معاف از ارزش افزوده است سوال من در خصوص فاكتورهاي خريد شركت مي باشد كه به دلايلي خارج از موضوع ماده 169و رعايت استاندارد فاكتور رسمي ميباشد آيا اين نوع فاكتورها را مي بايست به سازمان امور مالياتي طي گزارشات فصلي اعلام نمود و در صورت عدم ارسال مشمول چه جرايمي مي شود وايا به دلايل بالا امكان رد دفاتر شركت مي شود و يا در صورت ارسال اين نوع معامله نيز باعث رد فاتر مي شود با تشكر

  • سلام خدمت شما
   1- این نوع فاکتورها هم باید در دفاتر و گزارشات فصلی ثبت شود.
   2- در صورتی که فروشنده در گزارشات فصلی اطلاعات شما را ارسال نکند مشکلی پیش نمی آید و جریمه نمی شوید.
   3- فروش زمانی انجام می شود که قبل از آن خریدی انجام شده و کالایی وجود داشته باشد. بنابراین اگر فروشی را اعلام کنید که هیچ خریدی برای آن وجود ندارد قطعا دفاتر شما رد می شود.

   • h.1795 گفت:

    با سلام ضمن تشكر از پاسخ شما
    عرضم به حضور شما كه مشكل من اين است كه اكثر فاكتورهاي خريد اين شركت فروشگاهي و از مغازه هاي بازار تهيه ميگردد كه نهايتا مهر مغازه بر روي فاكتور است و اينكه برخي از مبالغ آن بالاي حد نصاب است آيا انها رو نيز مي بايست اعلام نمايم فقط با نام مغازه و شماره تماس

    • برای ثبت اطلاعات فاکتورهای بالای حد نصاب در گزارشات فصلی، اطلاعات بیشتری از جمله کد ملی، آدرس، شماره اقتصادی و … نیاز است. بنابر این از فروشندگان این اطلاعات را دریافت و فاکتورها را با مشخصات دریافتی ثبت کنید.

 35. zahra گفت:

  ممنون بابت مطالب ارزشمندتون

 36. زمانه شیری گفت:

  باسلام واحترام
  ازاین که مطالب با محتوای کاربردی در اختیار افراد دیگه قرار میدین واقعا سپاسگزارم و بازتاب فوق العاده ای از این شیوه نشر اطلاعاتتون براتون آرزومندم.

 37. سیاوش گفت:

  درود بر شما
  آیا ارزش افزوده دریافتنی و پرداختنی را در یک حساب مثلا در حساب سایر پرداختنی ها یا در حساب سایر دریافتنی ها ثبت کرد؟
  با این روش یعنی ثبت ارزش افزوده پرداختنی و دریافتنی در یک حساب نیاز به جمع بستن آنها نیست و کاملا تفاوت پرداختنی یا دریافتنی مشخص می شود و همیشه در دسترس است مخصوصا در سیستم های کامپیوتری

  • درود بر شما
   بله. مهمترین مزیت ثبت مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش در یک سرفصل، امکان مشاهده لحظه ای مانده آن حساب است اما این روش ایراد مهمی هم دارد و آن زمانی است که شما برگشت از خرید یا فروش دارید و قصد دارید برای آن سند صادر کنید. برای ثبت برگشت خرید شما باید مالیات ارزش افزوده و عوارض برگشت خرید را در ستون بستانکار ثبت کنید و زمان برگشت فروش هم باید ارزش افزوده و عوارض فروش را در ستون بدهکار ثبت کنید. با انجام این کار در ستون بدهکار مالیات و ارزش افزوده خرید و برگشت از فروش نشان داده می شود و در ستون بستانکار هم مالیات ارزش افزوده فروش و برگشت از خرید که همین موضوع باعث می شود نتوانید گزارشات کنترلی دقیقی برای میزان خرید و فروش و کنترل آن با ارزش افزوده و عوارض هر دوره تهیه کنید مگر اینکه به صورت دستی مالیات و عوارض برگشت ها را از مانده ها کسر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

درباره ما

موسسه حساب آموز آتی نگر پس از حدود 20 سال ارائه خدمات، به منظور گسترش فعالیت و ارائه خدمات حرفه ای به صاحبان مشاغل، شرکت ها، مدیران، حسابداران و علاقمندان به مسائل مالی و مالیاتی راه اندازی شد. خدمات ما در زمینه حسابداری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، مشاوره، آموزش و فروش نرم افزارهای حسابداری می باشد. 

موسسه حساب آموز در شبکه های اجتماعی

نماد ها و تاییدیه ها

logo-samandehi

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حساب آموز آتی نگر می باشد.

نسخه سایت: 4