ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش

در این فیلم ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده آموزش داده می شود.
مطالب این فیلم برگرفته از کتاب آموزش قدم به قدم مالیات بر ارزش افزوده (چاپ دوم) می باشد. برای تهیه کتاب به اینجا مراجعه کنید.
دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید