حداقل حقوق وزارت کار چه زمانی و به چه روشی تعیین می شود؟

حداقل حقوق وزارت کار چه زمانی و به چه روشی تعیین می شود؟

حداقل حقوق وزارت کار موضوعی بسیار مهم برای بخش عمده ای از کارمندان و کارگران است که بحث آن معمولا از اسفند ماه یا کمی قبل از آن شروع می شود و اثرات خود را در اولین حقوق سال جدید (فروردین ماه) نمایان می سازد. به دلیل اهمیت این موضوع اولین مطلب سایت آموزش حسابداری حساب آموز را به توضیح روش تعیین حداقل حقوق دستمزد هر سال و به تبع آن افزایش حقوق سایر سطوح اختصاص داده ایم. توجه داشته باشید در این مقاله روش حساب کردن حقوق و دستمزد ارائه نمی شود بلکه روال اداری و قانونی تعیین حقوق توسط شورای عالی کار آموزش داده می شود.

 

شورای عالی کار و وظیفه تعیین حداقل حقوق

بر اساس ماده 167 قانون کار، شورای عالی کار شورائی است که در در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و وظیفه آن انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است .یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق و دستمزد هر سال و همچنین تعیین مقدار افزایش حقوق سایر سطوح مزدی است.

 

اعضای شورای عالی کار چه کسانی هستند؟

الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .
ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د – سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار ، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای 1 رای هستند

 

مبنای قانونی تعیین حداقل حقوق هر سال توسط شورای عالی کار:

اختیار تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ٤١ قانون کار به شورای عالی کار واگذار شده است. متن ماده 41 این قانون به این شرح است:

شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نماید:

  • حداقل مـزد كـارگران باتوجـه بـه درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود
  • حـداقل مـزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسـط مراجـع رسـمي اعلام ميشود را تامين نماید.

مراحل تعیین حداقل حقوق و دستمزد:

جلسه تعیین حداقل حقوق هر سال معمولا در اسفند ماه سال قبل توسط شورای عالی کار برگزار می شود. حضور حداقل 7 نفر از اعضای شورای عالی کار جهت رسمیت یافتن جلسات آن الزامی است. شرکت کنندگان در این جلسه بر اساس قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن نرخ تورم، وضعیت اقتصادی کشور و سایر موارد تاثیر گذار بر میزان حقوق و پس از چندین ساعت چانه زنی، در خصوص مبلغ حداقل حقوق و مقدار افزایش به توافق می رسند. موارد توافق شده در نهایت طی بخشنامه ای که به امضا وزیر کار رسیده است منتشر و لازم الاجرا می شود. در صورت تمایل می توانید نمونه بخشنامه حقوق سال 96 را با استفاده از فرم زیر دریافت کنید:

 

[sdfile url=”https://hesabamooz.com/download/3288/”]

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید