حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه انجام می‎شود؟

حسابرسی بیمه‎ چیست و با چه هدفی انجام می‎شود؟

رسیدگی به دفاتر و اسناد کارفرمایانی که دارای کارگاه (صنعتی، بازرگانی، شرکت و …) هستند و در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاهی دریافت کرده اند حسابرسی بیمه نامیده می‎شود. حسابرسی بیمه تامین اجتماعی با دو هدف اصلی انجام می‎شود:

 

1- اطمینان از رعایت حقوق بیمه‎ای کارکنان کارگاه‎ها توسط کارفرمایان:

این موضوع با رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به حقوق از جمله لیست بیمه تامین اجتماعی و گاهی اوقات لیست مالیات حقوق کارکنان کنترل می‎شود و کارفرما یا نماینده وی باید اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار رسیدگی کنندگان قرار دهند. رسیدگی کننده هم با تطابق اطلاعات ارائه شده با قوانین و مقررات تامین اجتماعی درستی یا نادرستی موارد را بررسی می‎کند.

2- اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها و حق الزحمه‎ها:

بر اساس قانون تامین اجتماعی حق الزحمه پرداختی به افرادی غیر از بیمه شدگان شرکت (پرسنل) مشمول بیمه تامین اجتماعی است و کارگاه‎ها باید در زمان پرداخت این موضوع را در نظر بگیرند. رسیدگی کنندگان برای بررسی درستی یا نادرستی این موارد، قراردادها، پرداخت‎های کارمزد، فاکتورهای کارمزدی و صورتحساب‎های دارای کارمزد را بررسی می‎کنند.

 

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی توسط چه سازمانی انجام می شود؟

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به عهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است. این موسسه در سال 1372 تاسیس شده است و وابسته به سازمان تامین اجتماعی است. در سایت سازمان تامین اجتماعی موضوع فعالیت موسسه به شرح زیر ذکر شده است:

تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای و غیره.

مرجع قانونی حسابرسی بیمه‎ چیست؟ 

در ماده 47 قانون تامین اجتماعی موضوع رسیدگی بیمه‎ای مطرح شده است. متن کامل ماده 47 قانون تامین اجتماعی را در ادامه مشاهده می‎کنید:

کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارك لازم را در موقـع مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیار او بگذارنـد . بازرسان سازمان مى توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارك مذکور رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حـق دارنـد کارگـاه هـاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهـاى مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک 2 ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

در حسابرسی بیمه‎ای مدارک و اسناد چند سال مورد رسیدگی قرار می‎گیرد؟

در سال‎های گذشته دفاتر 10 سال ماقبل کارگاه‎ها مورد رسیدگی قرار می‎گرفت و همین موضوع باعث ایجاد دردسرهای زیادی برای کارفرمایان و کارگاه‎ها می‎شد تا اینکه طی بخشنامه 1000/97/2440 مورخ 1397/03/05 که تصویر آن را مشاهده می کنید مدت زمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به آخرین دوره مالی کارگاه ها محدود شد. البته در این مورد استثناهایی وجود دارد که در متن بخشنامه ذکر شده است.

 

بخشنامه جدید حسابرسی تامین اجتماعی

بخشنامه جدید حسابرسی تامین اجتماعی

 

دیدگاه‌ها ۳۳
ارسال دیدگاه جدید