خطای مقدار تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) در سامانه مودیان مالیاتی

خطای مقدار تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) در سامانه مودیان مالیاتی

در این مقاله یکی از مهم ترین و پر تکرارترین خطاهای سامانه مودیان را که ممکن است در صورت ارسال صورتحساب الکترونیکی با آن مواجه شوید به همراه راه حل آن ارائه می دهیم. این مقاله بر اساس تغییرات صورت گرفته در سامانه مودیان به روز رسانی خواهد شد.

 

خطای مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست

این خطا با کد 0202 در سامانه مودیان مالیاتی شناخته می شود و به دلایل زیر آن را مشاهده می کنید:

1- صورتحساب ارسالی به تاریخ آینده صادر شده است:

در این حالت باید تاریخ صورتحساب را به تاریخ و زمان قبل از اقدام جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان تغییر دهید. مثلا اگر در ساعت 15 مورخ 10 دی ماه قصد ارسال صورتحسابی به تاریخ 11 دی ماه را دارید باید یا بعد از تاریخ صورتحساب برای ارسال اقدام کنید یا تاریخ و زمان صورتحساب را به قبل از ساعت 15 مورخ 10 دی ماه اصلاح کنید.

 

2- تاریخ صورتحساب ارسالی در بازه زمانی مجاز برای ارسال اطلاعات به سامانه مودیان مالیاتی قرار ندارد:

برای رفع این خطا باید تاریخ صورتحساب را به بازه زمانی مجاز تعریف شده در سامانه مودیان اصلاح کنید. مثلاً اگر قصد دارید در ساعت 15 مورخ 1402/10/25 صورتحسابی را که تاریخ آن 1402/9/24 است به سامانه مودیان ارسال کنید باید تاریخ و زمان آن را به بعد از ساعت 15 مورخ 1402/9/25 تغییر دهید.

 

نکته – در زمان نگارش این مقاله (1402/10/25) بازه زمانی مجاز برای ارسال اطلاعات به سامانه مودیان مالیاتی 30 روز است یعنی شما می توانید صورتحساب الکترونیکی که تاریخ آن ها حداکثر تا 30 روز قبل است را به سامانه مودیان ارسال کنید اما بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی این مهلت در آینده حداکثر 7 روز خواهد بود.

 

3-  صدور صورتحساب برگشتی، ابطالی یا اصلاحی به تاریخ قبل از صورتحساب فروش:

تاریخ و زمان صورتحسابهای برگشتی، ابطالی یا اصلاحی حتما باید بعد از صورتحساب فروش یا صورتحساب مرجع  یعنی صورتحسابی که بر اساس آن صدور این نوع صورتحسابها قرار گرفته باشد. در صورت مواجه شدن با خطای مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست این موضوع را بررسی کنید و در صورتی که این مورد اتفاق افتاده تاریخ صورتحساب های برگشتی، ابطالی یا اصلاحی را به بعد از تاریخ صورتحساب اصلی تغییر دهید.

 

 

نرم افزار واسط سامانه مودیان حساب آموز

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید