دستمزد مبنای کسر حق بیمه تامین اجتماعی سال 1396

دستمزد مبنای کسر حق بیمه تامین اجتماعی یکی از مواردی است که هر ساله به دلیل افزایش حقوق و دستمزد تغییر می‎کند. همانطور که می دانید افزایش حقوق هر سال، توسط وزارت کار و امور اجتماعی طی روال خاصی تعیین و طی بخشنامه ای اعلام می گردد. مواردی که معمولا در این بخشنامه مشخص می گردد میزان حداقل حقوق روزانه در سال جدید، میزان افزایش سایر سطوح مزدی، میزان حق خواربار و … است.

 

مورد مهمی که ما در این مقاله به آن می پردازیم حداقل حقوق روزانه جدید است که مبنای بسیاری از محاسبات در سال جدید قرار می گیرد. برخی از مواردی که با استفاده از حداقل حقوق روزانه در هر سال تعیین می شود عبارتند از:

  • سقف عیدی سالانه (توضیح کامل عیدی و روش محاسبه آن را از اینجا مطالعه کنید)
  • حداقل حقوق قابل پرداخت در هر سال
  • حداقل حقوق مشمول بیمه
  • حداکثر حقوق مشمول بیمه

حقوق ماهانه ای که می توان بابت آن بیمه محاسبه نمود دارای محدودیت می باشد. این محدودیت شامل حداقل و حداکثر می باشد که روش محاسبه آن را توضیح می دهیم.

نکته: توضیحات ارائه شده در این مقاله بر اساس بخشنامه حقوق و دستمزد سال 96 می باشد. در این بخشنامه حداقل حقوق روزانه مبلغ 309/977 ریال است.

محاسبه حداقل دستمزد مبنای کسر حق بیمه:

برای محاسبه حداقل حقوق مشمول بیمه تامین اجتماعی باید حداقل حقوق روزانه را در 30 روز ضرب کنیم. عدد حاصل حداقل حقوقی می باشد که باید بابت 30 روز  کارکرد پرداخت شود. در صورتی که کارکرد شخص کمتر و یا بیشتر از 30 روز باشد تعداد روزهای کارکرد در حداقل حقوق روزانه ضرب می شود. سایر مزایا از قبیل حق خواربار، مسکن، اضافه کاری و … هم باید به حقوق محاسبه شده اضافه شود.

 

حداقل حقوق ماهانه مشمول بیمه سال 1396:                           9/299/310 = 30 * 309/977

محاسبه حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه:

حداکثر حقوق مشمول بیمه ماهانه، مبلغی است که حداکثر تا آن مبلغ باید بیمه محاسبه شود و اضافه بر آن مشمول بیمه نیست. برای به دست آوردن حداکثر حقوق مشمول بیمه ماهانه، حداقل حقوق روزانه را 7 برابر نموده و عدد حاصل را در 30 روز ضرب می کنیم (حداکثر حقوق روزانه مشمول بیمه 7 برابر حداقل حقوق روزانه است):

 

 حداکثر حقوق روزانه مشمول بیمه سال 1396:                    2/169/839 = 7* 309/977

         حداکثر حقوق ماهانه مشمول بیمه سال 1396:                   65/095/170 = 30 * 2/169/839

 

جدول حق بیمه در سال 96 :

 

حداقل حقوق روزانه مشمول: 309/977 ریال

حداقل حقوق ماهانه مشمول: 9/299/310 ریال

حق خواربار نقدی ماهانه 1/100/000 ریال

حق مسکن نقدی ماهانه 400/000 ریال

جمع 4 مورد فوق بابت 30 روز کارکرد: 10/799/310 ریال

بیمه سهم کارفرما (20%): 2/159/862 ریال

بیمه بیکاری (3%): 323/980 ریال

بیمه سهم کارگر یا کارمند (7%): 755/952 ریال

جمع بیمه (30%): 3/239/794 ریال

 

درصد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال 96:

حاصل ضرب این درصدها در میزان حقوق و مزایای مشمول بیمه، تعیین کننده مبلغ حق بیمه ماهانه شخص می باشد. درصدهای مربوط به محاسبه بیمه در حالتی که کارگر و کارفرما وجود داشته باشد به شرح زیر است:

1- بیمه سهم کارفرما معادل 20% حقوق و مزایای مشمول بیمه

2- بیمه بیکاری معادل 3% حقوق و مزایای مشمول بیمه

3- بیمه سهم کارگر (کارمند) معادل 7% حقوق و مزایای مشمول بیمه

 

پرداخت ردیف اول و دوم به عهده کارفرما می باشد و ردیف سوم از حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگر (کارمند) کسر می شود. وظیفه کسر و پرداخت بیمه به عهده کارفرما است.

 

در صورت تمایل با تکمیل اطلاعات زیر می‎توانید فایل بخشنامه را دریافت کنید:

[sdfile url=”https://hesabamooz.com/download/2379/”]

دیدگاه‌ها ۶
ارسال دیدگاه جدید