شباهت ها و تفاوت‎های مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی

یکی از پرسش هایی که همواره به ذهن حسابداران و مدیران شرکتها میرسد شباهتها و تفاوتهای بین مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی است و به همین دلیل ما هم این مقاله را به پاسخ این سوال اختصاص داده ایم.

 

1- شباهتهای مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی:

 

1-1 – هر دو جدید هستند:

مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی نسبت به مواردی مانند مالیات حقوق، مالیات اجاره و … عمر چندانی ندارند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه 1387 اجرایی شد و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی هم از فروردین 1391 اجباری شد.

1-2- مدت دوره ها:

مدت زمانی که باید اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارش خرید و فروش فصلی مربوط به آن ارسال شود در هر دو حالت یکسان است و مودیان باید برای هر فصل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی را ارسال کنند.

1-3- ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی:

مودیان مشمول موظفند اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 

1-4- شباهت در روش ارسال:

هر دو مورد را هم میتوان به صورت دستی و هم اینترنتی به سازمان امور مالیاتی ارائه داد ( به دلیل مشکلات و محدودیت های احتمالی بهتر است ارسال به صورت اینترنتی باشد )

 

1-5- جریمه عدم انجام تکالیف:

عدم انجام تکالیف تعیین شده بابت هر دو مورد مشمول جریمه می باشد (نرخ و مقدار جریمه های مالیات بر ارزش افزوده بسیار بیشتر است)

 

1-6- انجام رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی:

اطلاعات ارسالی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

2- تفاوتهای مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی:

 

2-1- نوع مالیات مرتبط با هر یک:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات غیر مستقیم است ولی گزارشات خرید و فروش فصلی مربوط به مالیاتهای مستقیم است.

 

2-2- مرجع قانونی متفاوت

مرجع قانونی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر ارزش افزوده و مرجعه قانونی در مورد گزارشات خرید و فروش فصلی قانون مالیات های مستقیم است.

 

2-3- نوع فرم ارسال:

ارسال اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده انجام می گیرد اما ارسال اطلاعات در خرید و فروش فصلی به صورت گزارش است نه اظهارنامه.

 

2-4- مهلت ارسال:

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 15 روز پس از پایان هر فصل است اما مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی 45 روز پس از پایان هر فصل است.

 

2-5- پرداخت و عدم پرداخت مالیات:

ار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در صورت بدهکار شدن مودی باید مالیات متعلقه پرداخت شود اما در گزارشات فصلی پرداختی انجام نمی شود.

 

2-6- کاربرد متفاوت در رسیدگی:

در زمان رسیدگی، از اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای تعیین مالیات ارزش افزوده و جرائم آن استفاده می شود اما از اطلاعات ارسالی در گزارشات فصلی برای بررسی ثبت یا عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی مودیان مالیاتی استفاده می شود.

 

2-7- اطلاعات ارسالی:

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات های غیر مستقیم است و در مالیات غیر مستقیم نیز پرداخت کننده نهایی مالیات تا حدودی نامشخص است در اظهارنامه ارسالی مجموع معاملات ثبت می شود و اشاره ای به اطلاعات افراد نمی شود اما در گزارشات خرید و فروش فصلی نیاز است که اطلاعات دقیق طرف حسابها از جمله نام، مشخصات، شماره ملی یا شناسه ملی، کد اقتصادی و … ثبت شود. همچنین مواردی مانند اجاره در گزارشات فصلی ارسال می شود که ار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمی گردد.

 

2-8- ارسال و عدم ارسال در زمان عدم فعالیت

در زمان عدم فعالیت (خرید، فروش، هزینه و …) نیازی به ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی نیست اما اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده باید با مبالغ صفر ارسال شود.

 

نکات ذکر شده در این مقاله مهمترین موارد شباهت و تفاوت گزارشات خرید و فروش فصلی با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است. در صورتی که مورد دیگری هم هست لطفا در قسمت نظرات اعلام کنید. همچنین میتوانید مطالب بسیار بیشتری در مورد مالیات بر ارزش افزوده را در کتاب کتاب آموزش قدم به قدم مالیات بر ارزش افزوده (چاپ دوم) مطالعه کنید.

دیدگاه‌ها ۱۳
ارسال دیدگاه جدید