جرایم مالیاتی چیست و چگونه می توان از بخشودگی جرایم مالیاتی استفاده نمود؟

جرایم مالیاتی چیست؟

بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هستند که به دلیل عدم انجام تکالیف مالیاتی و یا انجام تکالیف مالیاتی بعد از مهلت قانونی به مودیان تعلق می گیرند و بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، انواع و نرخ های متفاوتی دارند. در زیر به برخی از جرایمی که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اشاره می شود:

1- جرایم مالیاتی حقوق شامل: عدم ارسال لیست مالیات حقوق و  عدم پرداخت مالیات حقوق در مهلت قانون

2- جرایم مالیاتی اظهارنامه عملکرد: عدم ارسال اظهارنامه عملکرد در مهلت قانونی و عدم پرداخت مالیات عملکرد در مهلت قانونی

3- جرایم مالیات تکلیفی: جریمه عدم کسر و یا عدم پرداخت مالیات تکلیفی

و …

 

جرایم در نظر گرفته شده در قانون مالیاتها  به صورت نقدی می باشند بدین معنی که مبلغ جریمه به اصل مالیات اضافه شده و مودیان باید اصل مالیات و جریمه مالیاتی تعلق گرفته را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

بخشش جرایم مالیاتی:

با وجود اینکه در قوانین مالیاتی بابت عدم انجام تکالیف قانونی جریمه در نظر گرفته شده است مودیان می توانند در شرایط خاصی از بخشودگی این جرایم استفاده کنند. دو شرط اصلی استفاده از بخشودگی جرایم در فیلم زیر توضیح داده می شود. در پایان یادآوری می کنیم که هر حسابداری باید از قواعد و قوانین مربوط به مالیات ها مطلع بوده و تلاش نماید تا جریمه ای به واحد اقتصادی تعلق نگیرد.

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید