فایل اکسل محاسبه عیدی سال 96 به صورت روزانه و ماهانه

فایل پیوست برای محاسبه عیدی سال 96 در نظر گرفته شده است. در این فایل می توانید با وارد کردن مقدار حقوق پایه و مدت کارکرد هر شخص مقدار عیدی وی را حساب کنید. محاسبه بر اساس روز و ماه قابل انجام است. قبل از شروع محاسبات راهنمای فایل را مطالعه کنید. همچنین حداقل و حداکثر عیدی هم بر اساس حقوق سال 1396 در نظر گرفته شده است.

 

 [sdfile url=”https://hesabamooz.com/download/3254/”]

 

دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید