فراخوان‎های ارزش افزوده و مشمولان مراحل مختلف

فراخوان‎های ارزش افزوده که توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی انجام شده مراحل مشمولیت ارزش افزوده افراد و شرکت‎هایی را که باید در زمان‎های مختلف نسبت به انجام وظایف خود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند مشخص می‎نماید. ما در مقاله نکات مهم و کلیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده و مقاله تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن موارد مهم و کاربردی در خصوص ارزش افزوده را توضیح دادیم که در صورت تمایل می‎توانید آن‎ها را مطالعه کنید.

در این مقاله فراخوان‎های ارزش افزوده انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی جهت ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می کنیم و در پایان هم چند نکته بسیار مهم درباره ارزش افزوده را ذکر می‎کنیم که امیدواریم مفید واقع شود.

 

فراخوان مشمولین مرحله اول ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشند، مشمول ثبت نام مرحله اول بوده و ملزم به ثبت نام و انجام تکالیف قانونی از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره اي از تاریخ 1387/07/01 به عنوان مؤدي می‎باشند:

1 .کلیه واردکنندگان

2 .کلیه صادرکنندگان

3 .کلیه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است. (بجزاشخاص حقیقی تابع شوراي اصناف کشور)

4 .کلیه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال 1387 ،یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است(بجزاشخاص حقیقی تابع شوراي اصناف کشور)

مشمولین مرحله دوم ارزش افزوده:

کلیـه فعـالان اقتصـادي اعـم از حقیقـی و حقـوقی کـه بـراسـاس شـرایط فراخـوان مرحله اول ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،چنانچه شـاغل در برخی از فعالیتهاي موضوع بند «الف» ماده 96 قانون مالیاتهاي مستقیم به شرح ذیـل باشند، با هرمیزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله دوم بوده و مکلف به ثبت نـام بـه عنـوان مؤدي مرحله دوم و اجرای قوانین آن از ابتدای مهر ماه 1388 می باشند:

1 -کارخانه ها و واحدهاي تولیدي کـه بـراي آنهـا جـواز تأسـیس وپروانـه بهـره بـرداري از وزارتخانه های ذیربط صادر شده یا می شود

2 -بهره برداران معادن

3 -ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداري ودفتر داري وهمچنین خدمات مالی

4 -حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

5 -ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره اي

6 -ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحی سیستم

7 – متلها و هتلهاي سه ستاره و بالاتر

8 -بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههاي بزرگ، واسطه‎هاي مالی، نمایندگان توزیع کالاهاي داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها

9 -نمایندگان موسسه هاي تجاري و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی

10- موسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربري، (به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافري اشتغال دارند)

11-صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور

12 -صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

مشمولین مرحله سوم ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط فراخوان هاي مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات معاف و غیرمعاف آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه خواهند بود.

مشمولین مرحله چهارم ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط فراخوان‎هاي مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل در برخی از فعالیتهاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالیاتهاي مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام بوده و مکلف به ثبت نام و اجراي قانون و انجام تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج ووصول مالیات و عوارض متعلقه وهمچنین تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره اي، از اول مهرماه سال 1389 میباشند:

1- صاحبان کارگاههاي صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپرباشد)

2- فروشندگان طلا و جواهر

3- فروشندگان آهن آلات

4- صاحبان تالارهاي پذیرائی و رستورانها

5- صاحبان متل وهتلهاي یک و دوستاره و هتل آپارتمان

6- صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههاي خودرو وبنگاه معاملات املاك

7- صاحبان تعمیرگاههاي مجازخودرو

8- چاپخانه داران

9- صاحبان دفاتراسنادرسمی

10- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه اي، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانسهاي پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک، پلیس+10 و دفاتر خدمات الکترونیک شهر

11- صاحبان دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردي

12- صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهاي تفریحی و ورزشی.

مشمولین مرحله پنجم ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مراحل اول ، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‎اند، در صورتی که در هر یک از سالهاي 1387 ،1388 یا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون از اول مهرماه سال 1390 خواهند بود.

کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تأسیس و به ثبت خواهند رسید یا می رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 1390 یا سال‎هاي بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام واجراي قانون خواهند شد.

مشمولین مرحله ششم ارزش افزوده:

اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیت‏های زیر اشتغال دارند:

چلوکبابی‌ها، سالن‏ های غذاخوری ،سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‏ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز.این گروه از مشمولان موظف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ایتدای سال 1394 می‎باشند.

مشمولین مرحله هفتم ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمت ) (به اسنثنای اشخاص حقوقی با فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده) که به موجب فراخوان‌های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده ‌اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و ارائه خدمات)‌مشمول اجرای قانون می‌باشند.

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان از تاریخ 1395/07/01 مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در فانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض برارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

 

مشمولین مرحله هشتم ارزش افزوده:

با عنایت به مفاد جزء «پ» بند «3» ماده «2» آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره «14» ماده‌واحده قانون بودجه سـال 1399 کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه جایگاه داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از فروش و یا درآمد کالا و ارائه خدمات که به‌موجب فراخوان‌های قبلـی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده‌اند، مشمول اجرای قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده از ابتـدای سـال 1399 خواهند شد.

 اشخاص مذکور که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند و یـا شـروع بـه انجـام فعالیـت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت) مشمول اجرای قـانون از تـاریخ شـروع فعالیت می‌باشند.

 تذکر بسیار مهم:

جایگاه داران که واجد شرایط فراخوان‌های یادشده قبلی و اجرای قانون مالیـات بـر ارزش افـزوده بوده‌اند، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هشتم ثبت‌نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلـی ثبت‌نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

کارمزد و مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه داران در قیمت‌های تکلیفی فرآورده‌های نفت و گاز لحاظ شده است و جایگاه داران اجازه وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده مازاد بـر قیمـت تعیین‌شده را از خریداران سوخت ندارند.

مهلت و نحوه انجام ثبت‌نام:

از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می‌گردد از تـاریخ درج اطلاعیـه در جرایـد، در صـورت ثبت‌نام در سـامانه عملیات الکترونیک مالیاتی (ثبت‌نام الکترونیک) بـه نشـانی tax.gov.ir نسـبت بـه تکمیـل آن و در صـورت عـدم ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام در سامانه فوق‌الذکر اقدام نمایند.

تاریخ اجرای قانون:

اشخاص مشمول این فراخوان، از تاریخ 1399/1/1 مکلف به اجرای تکالیف مقرر در قانون ازجمله وصول مالیـات و عوارض ارزش افزوده نسبت به کارمزد فروش فرآورده و فروش سایر کالاها و خدمات از خریداران کالا و خدمات، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشـور می‌باشند.

اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي، اتحاديههاي ذيربط و ساير مجامع و تشكلها محسوب ميگردد.

 

 

نکات مهم:

1-تاکنون اشخاص حقوقی با فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون موقت مالیات برارزش افزوده و ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده موظف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند. البته امکان دارد در آینده تکالیفی بابت اشخاص ذکر شده هم در نظر گرفته شود.

2-یکی از مهم‎ترین موارد در ارزش افزوده، تشخیص زمان مشمولیت مودی جهت انجام تکالیف قانونی می‎باشد. تشخیص اشتباه زمان مربوطه باعث تعلق جرائم سنگین در خصوص عدم انجام تکالیف می‎گردد. به عنوان مثال ممکن است مودی زمان مشمولیت فعالیت خود را مرحله 5 در نظر گرفته باشد ولی از نظر سازمان امور مالیاتی، مودی مشمول مرحله 2 می‎باشد. در صورت وجود این مغایرت مودی ناچار به پرداخت مالیات و جریمه‎های سنگین عدم انجام تکالیف در فاصله زمانی بین فراخوان مرحله 2 و 5 می‎گردد. جهت جلوگیری از این مشکل، حتما برای تعیین مرحله مشمولیت در ارزش افزوده به همراه مدارک قانونی و حسابداری مربوط به واحد اقتصادی، به نزدیک‎ترین حوزه مالیات ارزش افزوده مراجعه نمایید و درخواست کنید تا مرحله مشمولیت توسط کارشناسان مربوطه انجام و برگه حاوی اعلام مرحله مشمولیت را به شما ارائه دهند.

3-اطلاعات و اظهارنامه های ارزش افزوده، توسط کارشناس مالیاتی رسیدگی می‎شود، بنابر این همیشه تکالیف قانونی خود را در زمان مقرر و به شکل صحیح انجام دهید.

 

این مقاله برگرفته از کتاب آموزش قدم به قدم ارزش افزوده می‎باشد. اطلاعات کتاب را می‎توانید از اینجا مطالعه کنید

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید