فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی pdf

برای ثبت نام افراد در لیست بیمه تامین اجتماعی ابتدا باید فرم شماره 1 بیمه تامین اجتماعی یا همان فرم ثبت نام بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما تکمیل و مهر شود و به سازمان تامین اجتماعی ارائه گردد. برای دریافت نسخه pdf این فرم نام و ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاه‌ها ۱
ارسال دیدگاه جدید