نحوه ثبت اسناد پرداختنی

نحوه ثبت اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی چیست؟

اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود. پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. حالتی که شخص بابت بدهی خود هیچ سندی به طلبکار تحویل نمی‎دهد حساب پرداختنی نامیده می‎شود.

 

ماهیت اسناد پرداختنی:

اسناد پرداختنی و حساب‎های پرداختنی جر بدهی‎های هر واحد تجاری آن می‎باشد و با توجه به اینکه بدهی‎ها دارای ماهیت بستانکار می‎باشند این حساب‎ها هم دارای ماهیت بستانکار می‎باشند.

ماهیت حسابها به صورت کامل در اینجا توضیح داده شده است

نحوه ثبت اسناد پرداختنی:

ما در مقاله “ثبت حسابداری اسناد دریافتنی” درباره اسناد دریافتنی و روش ثبت آن ها در دفتر فروشنده مطالبی را ارائه دادیم و در این مقاله نیز قصد داریم درباره نحوه ثبت اسناد پرداختنی در دفتر خریدار توضیحاتی ارائه دهیم.  در نظر داشته باشید ثبتهای ارائه شده در این مقاله، در خصوص حسابهای پرداختنی تجاری میباشد (حساب های پرداختنی تجاری مرتبط با فعالیت اصلی شرکت می باشد) و همچنین این اطلاعات با توجه به مقاله “ثبت حسابداری اسناد دریافتنی” تهیه شده تا قابلیت مقایسه ثبت‎ها در دفاتر دو طرف معامله وجود داشته باشد. در این مثال شرکت آلفا خریدار و شرکت بتا فروشنده می باشد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید:

اول – خرید نسیه کالا (خدمات) به مبلغ 100/000/000 ریال از شرکت بتا در تاریخ 1395/01/16:

در این مرحله در سند تاریخ 1395/01/16 ثبت زیر انجام میشود:

       حساب موجودی مواد و کالا/موجودی کالا                                                       100/000/000

                       حسابها و اسناد پرداختنی – حسابهای پرداختنی تجاری – شرکت بتا                       100/000/000

نکته: با توجه به فعالیت اصلی شرکت رویداد فوق در حسابهای پرداختنی تجاری ثبت شد.

مرحله دوم – پرداخت طلب شرکت بتا طی وجه نقد و چک در تاریخ 1395/01/19:

در این مرحله شرکت آلفا مبلغ 30/000/000 ریال به حساب بانکی فروشنده واریز کرده و مبلغ 70/000/000 ریال طی دو فقره چک مدت دار به مبلغ 30/000/000 ریال به تاریخ 1395/01/25 و 40/000/000 ریال به تاریخ 1395/02/06 به صندوقدار شرکت بتا ارائه داده است (پرداخت و صدور چک از حساب بانک صادرات خریدار انجام شده است). در سند تاریخ 1395/01/19 ثبتهای زیر انجام میشود:

حسابها و اسناد پرداختنی – حسابهای پرداختنی تجاری – شرکت بتا                    100/000/000

                      موجودی نقد و بانک – موجودی بانکها – بانک صادرات                                           30/000/000

                      حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات                                30/000/000

                      حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات                                40/000/000

اسناد پرداختنی

مرحله سوم – برداشت وجه چک یا برگشت:

شرکت آلفا باید در زمان سررسید چک های پرداختی (1395/01/25 و 1395/02/06)، برداشت از حساب بانکی خود را مطابق سند زیر ثبت نماید:

حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات                           30/000/000

                   موجودی نقد و بانک – موجودی بانکها – بانک صادرات                                      30/000/000

اما چک 40/000/000 ریالی پرداختی به شرکت بتا به دلیل نداشتن موجودی در تاریخ 1395/02/06 برگشت خورده و به شرکت عودت میشود. ثبت لازم در این خصوص به شرح زیر میباشد:

    حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات                                    40/000/000

                    حسابها و اسناد پرداختنی – حسابهای پرداختنی تجاری – شرکت بتا                         40/000/000

نکته: در ثبت فوق مجددا شرکت بتا به دلیل برگشت چک از شرکت آلفا طلب کار می‎شود.

مرحله چهارم – رویدادهای مرتبط با چک برگشتی:

در صورت برگشت چک ممکن است یکی از حالتهای زیر روی دهد:

حالت اول – شرکت آلفا چک برگشتی را از شرکت آلفا تحویل گرفته و به ازای آن چک جایگزین از حساب بانکی دیگر و یا همان حساب بانکی صادر و به شرکت بتا ارائه می دهد که در این حالت ثبت زیر انجام می شود:

 حسابها و اسناد پرداختنی – حسابهای پرداختنی تجاری – شرکت بتا                  40/000/000

                      حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک ملت                                     40/000/000

در زمان سررسید چک جایگزین مجددا سند زیر صادر می شود:

      حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک ملت                                40/000/000

                                   موجودی نقد و بانک – موجودی بانکها – بانک ملت                                         40/000/000

حالت دوم – چک برگشتی بدون عودت به شرکت آلفا، تامین وجه شده و مجددا شرکت بتا نسبت به وصول آن اقدام می‎کند. در این حالت ثبت برداشت چک مطابق ثبت زیر انجام می شود:

      حسابها و اسناد پرداختنی – اسناد پرداختنی – بانک صادرات                            40/000/000

                                   موجودی نقد و بانک – موجودی بانکها – بانک صادرات                                  40/000/000

دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید