نکات مهم در مورد ثبت نام و تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل

در سال‌های گذشته قوانین مالیاتی مرتبط با صاحبان مشاغل با تغییرات زیادی همراه بوده که باید مودیان مالیاتی و دوستان حسابداری که وظیفه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل را به عهده ‌دارند از این موارد به‌ خوبی مطلع باشند تا بتوانند نتیجه فعالیت یک سال را به نحو شایسته به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. برخی از مهم‌ترین این موارد مقاله حاضر شرح داده می‌شود.

 

نکته: صاحبان مشاغل به گروه‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند و بر اساس گروهی که به آن تعلق دارند وظایف متفاوتی نیز به عهده‌ دارند اما به ‌طورکلی نکات مشترکی هستند که باید توسط همه آن‌ها رعایت شود. یادآور می‌شود منبع این مقاله سایت سازمان امور مالیاتی است.

گروه بندی صاحبان مشاغل را می توانید از این بخش مطالعه کنید

 

نکاتی که صاحبان مشاغل باید در ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1395 مورد توجه قرار دهند:

  • چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از مراجع ذیصلاح (مانند پزشکان، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسین مشاور و …) بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت گرفته و یکی از این محل‌ها بنا بر اعلام مؤدی به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به‌عنوان شعبه منظور خواهد شد (در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود) این مؤدیان می‌بایست صرفاً یک اظهارنامه برای تمام این محل‌های فعالیت‌ تسلیم نمایند.

 

  • چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور و ارائه یک اظهارنامه برای آن محل می‌باشند.
  • چنانچه یک مؤدی دارای فعالیت‌های مختلف (اعم از انفرادی یا مشارکتی) در محل‌های متعدد باشد، باید برای هر یک از محل‌های فعالیت خود، به‌صورت مجزا ثبت‌نام نموده و اظهارنامه مالیاتی مربوط را تا سررسید مقرر حسب مورد در قالب‌های انفرادی یا مشارکتی به‌طور جداگانه تسلیم نماید.

 

  • در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آن‌ها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به نشانی که به‌عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام داده و یک اظهارنامه واحد برای این محل‌های فعالیت‌ ارائه نماید.
  • مشاغلی که به‌صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، باید به‌عنوان یک مؤدی (در قالب مشارکت) در نظام مالیاتی ثبت‌نام نموده و شناسه مشارکت مدنی دریافت کنند. صاحبان مشاغل مذکور مکلف‌اند در زمان ثبت‌نام، اطلاعات موردنیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. این مؤدیان باید اظهارنامه مالیاتی خود را در چارچوب یک فرم اظهارنامه مشارکتی تسلیم نمایند.

 

  • چنانچه چند مؤدی با مشاغل متفاوت یا یکسان، بدون وجود رابطه شراکت، در یک محل فعالیت دارند، هر یک از مؤدیان باید به‌طور مجزا در نظام مالیاتی ثبت‌نام و تا سررسید مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نماید.
  • مؤدیانی که در بخشی از سال در یک محل فعالیت داشته و در بخشی دیگر در محل دیگری فعالیت نموده‌اند، باید با مراجعه به سامانه ثبت‌نام، نسبت به اصلاح تاریخ شروع و خاتمه فعالیت هر محل اقدام و برای هر محل، به‌طور جداگانه اظهارنامه تسلیم نمایند.

 

  • مؤدیانی که در یک مکان بیش از یک فعالیت داشته و قبلاً با توجه به موضوع فعالیت در بیش از یک‌بند از بندهای الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم پیش از اصلاحیه 1394/04/31 ثبت‌نام نموده‌اند، برای عملکرد سنوات 1395 و به بعد مکلف‌اند با توجه به مفاد ماده (2) آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ثبت‌نام خود را ویرایش کنند و تحت یکی از گروه‌بندی‌های سه‌گانه جدید قرار گیرند و متناسب با آن اظهارنامه مالیاتی خود را تا سررسید مقرر تسلیم نمایند.

 

این مقاله را از دست ندهید: وظایف قانونی مودیان مالیاتی- بخش اول: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید