۰ سبد خرید

بایگانی‌های افراد غیر مشمول مالیات - حساب آموز

شرط برخورداری از معافیت مالیاتی

اگر تمایل دارید از مهمترین شرط استفاده از معافیت‎های ذکر شده در قانون مالیات‎های مستقیم اطلاع پیدا کنید حتما به این فایل صوتی گوش دهید. در صورت عدم رعایت نکته ذکر شده در این فایل معافیت مالیاتی به شما تعلق نمی‎گیرد.      
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.
شرط برخورداری از معافیت مالیاتی