۰ سبد خرید

بایگانی‌های بخش مالی - حساب آموز

خودداری از ارائه گزارشات پیش از بررسی

ارائه گزارشات صحیح حسابداری می‎تواند باعث اعتبار بیشتر بخش مالی شود. ارائه گزارشات اشتباه هم به شدت باعث کاهش اعتبار بخش مالی شده و می‎تواند منجر به تصمیمات اشتباه شود. در این فایل صوتی با موضوع صحت اطلاعات و گزارشات آشنا می شوید.  
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.
خودداری از ارائه گزارشات پیش از بررسی