۰ سبد خرید

بایگانی‌های مالیات، اظهارنامه، اظهارنامه مالیاتی، جریمه اظهارنامه مالیاتی، جدول جرائم مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد، جریمه پر نکردن اظهارنامه مالیاتی - حساب آموز

نکات مهم درباره اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: بر اساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی باید اظهارنامه مالیات عملکرد خود را تا حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالیاتی ارسال کنند. عدم ارسال اظهارنامه و یا ارسال بعد از مهلت قانونی مشمول جریمه می باشد.   مهلت پرداخت مالیات تعلق گرفته: مهلت پرداخت مالیات تعلق گرفته در اظهارنامه عملکرد، مطابق با مهلت ارسال اظهارنامه می باشد یعنی مودی مالیاتی باید حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات ذکر شده در اظهارنامه اقدام نماید. پرداخت مالیات به صورت نقدی و اقساط (صورت اقساط […]
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.
نکات مهم درباره اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی