0

سبد خرید

0

سبد خرید

دسته مقالات

سنوات خدمت چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

سنوات خدمت چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

ســنوات خدمت یا مزایای پایان کار:

پیش از توضیح روش محاسبه ، ابتدا باید بدانیم منظور از سنوات خدمت چیست؟

سنوات خدمت که به آن مزایای پایان کار، مزایای پایان خدمت، حق سنوات و سنوات نیز  گفته می‎شود مبلغی است که با خاتمه یا فسخ قرارداد کار به کارگر تعلق میگیرد. این مبلغ به موجب ماده 21 قانون کار و مصوبه 1387/08/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به کارگران با قرارداد غیرموقت یا موقت یا کار معین به عنوان مزایای پایان کار تعلق می‎گیرد و توسط کارفرما پرداخت می‎شود.

قرارداد کار در شرایط زیر خاتمه یافته تلقی می شود و کارفرما باید بر اساس قانون نسبت به پرداخت سنوات اقدام نماید:

 • استعفای کارگر
 • بازنشستگی
 • فوت بیمه شده
 • از کارافتادگی کلی
 • انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت و عدم تمدید قرارداد
 • پایان کار در قراردادهای معین
 • فسخ قرارداد مطابق متن قرارداد
 • اخراج موجه شخص
 • کاهش تولید یا تغییر ساختاری در واحد اقتصادی مطابق ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

 

میزان سنوات خدمت:

میزان سنوات برای هر یک سال سابقه شخص،  معادل یک ماه آخرین مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده 36 قانون کار است. به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند هم سنوات خدمت به نسبت مدت کارکرد تعلق می گیرد.

نکته: بابت محاسبه مواردی مانند سنوات خدمت، عیدی و … از مزد ثابت 30 روزه استفاده می‎شود.

برای محاسبه سنوات یک نفر باید از مزد ثابت یا مزد مبنا استفاده کنیم.

در برخی موارد سنوات خدمت معادل 2 ماه مزد ثابت فرد می باشد.

 

مزد ثابت یا مزد مبنا چیست؟

مزد ثابت یا مزد مبنا بر اساس ماده 36 قانون کار عبارت است از: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. سایر شرایط بر اساس تبصره های ماده مذکور به این شرح می باشد:

تبصره 1 در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

تبصره 2 در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

تبصره 3 مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

اطلاعات کامل درباره حقوق و مزایا را می توانید از اینجا مطالعه کنید

 

روش محاسبه سنوات خدمت:

بر اساس موارد گفته شده، برای محاسبه سنوات خدمت باید موارد زیر مشخص شود:

 • مبلغ مزد ثابت یا مزد مبنای شخص
 • مدت کارکرد
 • نوع خاتمه قرارداد کار جهت تعیین اینکه سنوات خدمت به مدت یک ماه به برای هر سال کارکرد تعلق می گیرد یا دو ماه؟

 

مثال:

مثال: آقای پیروز صادقی از ابتدای سال 1395 در شرکت آلفا استخدام شده است. قرارداد نامبرده یک ساله می باشد. اطلاعات حقوق نامبرده مطابق مفاد قرارداد بابت 30 روز به شرح زیر می باشد:

الف- مزد ثابت 24/000/000  ریال بوده که از ابتدای مهر ماه به 30/000/000 ریال افزایش یافته است.

ب-  حق خواربار معادل 1/100/000 ریال

پ-حق مسکن در 6 ماهه اول سال 200/000 ریال بوده که بر اساس مصوبه جدید از مهر ماه به مبلغ 400/000 ریال افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات ذکر شده مبنای محاسبه سنوات آخرین حقوق ثابت شخص می باشد. بنابر این رقم قابل استفاده 25/000/000 ریال می باشد و ردیف دوم و سوم جهت محاسبه سنوات مورد استفاده قرار نمی گیرد.

با اطلاعات فوق قصد داریم سنوات خدمت آقای پیروز صادقی را در حالت های زیر محاسبه و ثبت کنیم:

 

حالت اول: نامبرده در پایان شهریور مطابق روال قانونی ترک کار داشته است:

چون ایشان به مدت 6 ماه در شرکت فعالیت داشته اند بنابراین سنوات خدمت وی بر اساس 6 ماه کارکرد محاسبه شود. روش محاسبه به شرح زیر می باشد:

                                       24/000/000 ÷ 12 = 2/000/000  سنوات یک ماه

2/000/000 × 6 = 12/000/000 سنوات خدمت 6 ماه

ثبت حسابداری:

هزینه سنوات خدمت                                                             12/000/000

سایر حسابهای پرداختنی / سنوات خدمت                                         12/000/000

 

حالت دوم: نامبرده در پایان آبان ماه مطابق روال قانونی ترک کار داشته است:

بر اساس قانون کار، آخرین حقوق شخص مبنای محاسبه قرار می‎گیرد و چون ایشان از مهر ماه افزایش حقوق داشته اند بنابراین مبنای محاسبه باید 30/000/000 ریال باشد:

 

30/000/000 ÷ 12 = 2/500/000  سنوات یک ماه

2/500/000 × 8 = 20/000/000 سنوات خدمت 8 ماه

ثبت حسابداری:

هزینه سنوات خدمت                                                         20/000/000

سایر حسابهای پرداختنی / سنوات خدمت                                       20/000/000

 

حالت سوم: نامبرده تا پایان قرارداد در شرکت مشغول به کار بوده است:

چون مدت کارکرد نامبرده 12 ماه بوده است مبلغ سنوات خدمت نامبرده دقیقا معادل یک ماه آخرین مزد ثابت می باشد.

ثبت حسابداری:

هزینه سنوات خدمت                                                      30/000/000

سایر حسابهای پرداختنی / سنوات خدمت                                   30/000/000

حالت چهارم: قرارداد نامبرده به مدت یک سال دیگر تمدید شده است و شخص تا پایان سال دوم در شرکت مشغول به کار بوده است. حقوق و مزایای ثابت نامبرده در سال دوم مبلغ 35/000/000 ریال بوده است.

در این حالت ابتدا باید سنوات خدمت در انتهای سال اول محاسبه و ثبت شود و در پایان سال دوم هم باید به نسبت کل مدت کارکرد (مدت دو سال) سنوات محاسبه و در سال دوم میزان سنوات تعلق گرفته ثبت شود.

ثبت پایان سال اول: به دلیل عدم پرداخت در حساب ذخیره سنوات ثبت می شود:

 

ثبت حسابداری در پایان سال اول:

هزینه سنوات خدمت                                                   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

ذخیره سنوات خدمت                                          ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

در پایان سال دوم باید سنوات به مدت 2 سال کارکرد بر اساس آخرین حقوق محاسبه و ثبت شود و میزانی که در سال اول شناسایی شده از مبلغ به دست آمده در سال دوم کسر و باقیمانده ثبت شود:

35/000/000 × 2 = 70/000/000       سنوات خدمت دو سال

70/000/000 – 30/000/000 = 40/000/000 سنواتی که باید در سال دوم ثبت شود

ثبت حسابداری در پایان سال دوم:

هزینه سنوات خدمت                                                          40/000/000

سایر حسابهای پرداختنی / سنوات خدمت                                40/000/000

 

با صدور این ثبت هزینه سنوات و ذخیره آن بابت کارکرد در سال دوم شناسایی و ثبت می شود.

 

30 پاسخ به “سنوات خدمت چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟”

 1. رحیمی دانش گفت:

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان
  ثبت حسابداری در حالت چهارم در پایان سال اول عبارتست از
  هزینه سنوات – بد ………. ذخیره سنوات خدمت – بس
  در موقعی که پرداختی صورت نمیگیرد بحساب ذخیره منتقل میگردد
  موفق باشید

  • با سلام و تشکر از پیام شما. مورد اعلام شده اصلاح شد.از دقت نظری که داشتید سپاسگزاریم. امیدواریم همیشه سربلند و شاد باشید.

 2. حیدرزاده گفت:

  سلام
  سوال . آیا میشود همه ماه سنوات خدمت محاسبه و در حساب ذخیره سنوات خدمت کارکنان ثبت کرد و هنگام تسویه یا خروج کارمند مانده آن را پر اخت کرد؟ بدلیا سهولت کار چون نرم افزار حقوق و دستمزد حساب میکند و هنگام تسویه زحمت نمی و محاسبات نرم افزار هم دقیق هست .

  • سلام . بله می‎توانید اما معمولا سنوات خدمت در پایان قرارداد یا پایان سال مالی محاسبه و ثبت می‎شود. ثبت ماهانه سنوات خدمت باعث افزایش تعداد سند حسابداری و نیاز به صدور سند اصلاحی به ویژه در صورت تغییر حقوق شخص در طی سال می‎شود. موفق باشید

 3. حسین ساوشی گفت:

  سلام
  در صورتیکه کارگر ترک کار نماید ایا همچنان سنوات تعلق می گیرد؟

  • آقای ساوشی عزیز سلام وقت بخیر. بله بر اساس نظر دیوان عدالت اداری منع قانونی بابت پرداخت سنوات به کارگری که ترک کار کرده وجود ندارد. لطفا اینجا را مطالعه کنید. موفق باشید.

 4. مقامی گفت:

  سلام یک شرکت خصوصی در پایان 94 مزایای پایان خدمت به یک از کارمندان خود پرداخت از ابتدای سال 95 با انعقاد قرارداد دیگر اشتغال وی در همان شرکت ادامه یافته آیا درآمد حقوق نسبت به مبلغ پرداختی به کارمند در94 مشمول مالیات است جند درصد؟

  • حساب آموز گفت:

   تا پایان سال 94 در صورتی که سنوات خدمت به شخص پرداخت می‎شد و همکاری ادامه داشت مشمول مالیات می‎شد و باید مالیات آن به همراه حقوق و سایر مزایای سالانه محاسبه می‎شد. اما در صورت خاتمه همکاری سنوات پرداختی مشمول مالیات نمی‎شد. از ابتدای سال 1395 سنوات خدمت به هر روشی که پرداخت شود مشمول مالیات نیست. درباره درصد مالیات هم باید با توجه به حقوق و مزایای سال مورد نظر محاسبه شود.

 5. راحله گفت:

  سلام
  خسته نباشید. ممنون از توضیح کاملتون فقط یک سوال زمانی که آقای فیروزی از شرکت بروند مبلغی که پرداخت می شود 4000000 هست یا 7000000؟؟؟
  سال اول ذخیره سنوات ثبت شده سال دوم سایر حساب های پرداختنی…. موقع تسویه حساب با هم جمع میشن یا فقط سال دوم مبنا قرار می گیره؟

 6. سید اسماعیل صنوبری گفت:

  وقت بخیر لطفا نحوه محاسبه مزد سنوات کارگری را برای شخصی با پنج سال سابقه خدمت و گروه شغلی ۱۶ با ذکر مثالی تشریح نمائید سپاسگزارم

  • آقای صنوبری عزیز وقت بخیر. محاسبه سنوات حدمت بر اساس روال گفته شده در مقاله انجام می شود. کافی است اطلاعات ذکر شده در مقاله را با اطلاعات خودتان جایگزین کنید و محاسبات را انجام دهید. موفق باشید.

 7. حسین گفت:

  سلام ببخشید فرموده بودید که در برخی موارد سنوات خدمت معادل ۲ ماه مزد ثابت فرد می باشد میشه اینو توضیح بدید واینکه دقیقا چه موقعه ای این اتفاق میفته تشکر

  • سلام خدمت شما. زمانی که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر ، خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید . در خصوص از کارافتادگی این مطلب را مطالعه کنید.

 8. رحیم آقایی گفت:

  سلام من یازنشسته دولت هستم پس از پایان خدمت در شرکتی خصوصی مشغول کار هستم آیا سنوات به بنده تعلق میگیرد یا خیر
  لطفا به مستند قانونی آن نیز اشاره بفرمایید.

  • سلام خدمت شما . افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگر که در ساعات خارج از ساعات کار اداری یا پس از بازنشستگی در واحد های مشمول قانون کار به کار اشتغال داشته باشند به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها مشمول مقررات قانون کار شناخته شده و به نسبت کارکرد از مزایای مقرر در قانون کاربرخوردار میشوند.

 9. سعید احمدی مقدم گفت:

  سلام و عرض خسته نباشید
  اگر حق سنوات به صورت ماهانه و به همراه حقوق پرداخت شود آیا مشمول کسر حق بیمه می شود

  • سلام خدمت شما. سنوات خدمت مشمول بیمه نیست. برای اطمینان بیشتر در حالت پرداخت ماهانه سنوات، باید مبلغ سنوات پرداختی را در بخش مزایای غیر مشمول لیست بیمه ماهانه ذکر کرده و در اسناد حسابداری هم به صورت دقیق در سرفصل سنوات خدمت ثبت کنید تا در زمان رسیدگی بیمه بتوانید آن را اثبات کنید.

 10. فرزاد گفت:

  با سلام .از تاریخ 1391/04/01تا1396/05/31در شرکت تعاونی روستایی مشغول بکار بودم. چقدر سنوات بهم تعلق میگیره . از ساعت هشت صبح تا هشت غروب هم سرکار بودم مثلا در سال 96بهم 912000تومان میدادن و تا بحال هیچ اضافه کاری یا پاداش یا عیدی بهم ندادن.آیا میتونم شکایت کنم

  • سلام خدمت شما. بله می توانید بابت عدم پرداخت مزایا به وزات کار شکایت کنید. برای محاسبه سنوات خدمت از توضیحات کاملی که در مقاله ارائه شده است استفاده کنید.

 11. حميد گفت:

  سلام آيا فوق العلده شغل كه پرداخت مي شود موقع پرداخت سنوات با حقوق مبنا جمع مي شود يا نه

 12. محسن گفت:

  سلام
  ببخشید سنوات پایان خدمت با حق سنواتی که اخر هر سال میدهند و تقسیم بر 12 می کنند بصورت ماهانه پرداخت می کنند یکی است همان است؟؟

  • سلام خدمت شما. بله هر دو مورد یکسان هستند و فقط در صورتی که کارکرد شخص کمتر از یک سال باشد مبلغ سنوات بر 12 تقسیم و در ماه های کارکرد شخص ضرب می شود تا حق سنوات به نسبت کارکرد محاسبه شود.

 13. ابراهیم گفت:

  با سلام .
  آیا برای کسی که از حق بیمه محروم گشته سنوات و یا خسارت اضافی در نظر گرفته نمی شود ؟

 14. سید محمد رضا موسوی گفت:

  سلام و عرض ادب.
  لطفا بفرمایید در زمان محاسبه ذخیره مرخصی در پایان خدمت (به ازای هر سال ۹ روز) در کارگاهای فاقد طرح طبقه بندی چه ردیف هایی از حقوق در محاسبه دخالت دارند ؟ حق مسکن ؟ بن ؟ حق اولاد ؟ نوبت کاری ؟
  با تشکر.

 15. m.raveshi گفت:

  سلام
  آقای رضائی به مدت 12 سال در شرکت من مشغول به کار بوده و سنوات پایان هرسال به ایشان پرداخت نشد. ولی در پایان سال 97 وبه درخواست ایشان تمامی سنوات خدمت ایشان بر مبنای پایه حقوق سال 97 توافق شد که یکجا و قبل از پایان سال 97 پرداخت گردد. ولی در سال آینده ایشان به کارشان در شرکت من ادامه خواهد داد.
  سئوال : آیا در پایان سال آینده سنوات پایان خدمت یکسال و بر مبنای حقوق سال آینده باید به ایشان پرداخت شود؟ یا اینکه برای تلقی تسویه حساب باید مابه تفاوت پایه حقوق سال آینده به سالهای گذشته که در پایان سال 97 تسویه نموده مجدداً به ایشان پرداخت شود؟

  • سلام خدمت شما. از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی می باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می کند ، هرگونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد قابل تهاتر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

درباره ما

موسسه حساب آموز آتی نگر پس از حدود 20 سال ارائه خدمات، به منظور گسترش فعالیت و ارائه خدمات حرفه ای به صاحبان مشاغل، شرکت ها، مدیران، حسابداران و علاقمندان به مسائل مالی و مالیاتی راه اندازی شد. خدمات ما در زمینه حسابداری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، مشاوره، آموزش و فروش نرم افزارهای حسابداری می باشد. 

دسترسی سریع

موسسه حساب آموز در شبکه های اجتماعی

نماد ها و تاییدیه ها

logo-samandehi

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه حساب آموز آتی نگر می باشد.

نسخه سایت: 4