مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399

مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399 در تاریخ 1399/01/20 تعیین شد. اطلاعات این مقاله به استناد مصوبه جلسه تعیین دستمزد سال 1399 است. پس از صدور بخشنامه نهایی مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را برای استفاده دوستان حسابداری که وظیفه محاسبات حقوق را دارند در سایت قرار می دهیم.

نکته:

1- منظور از کارگر در این مقاله، کارگران و کارمندان مشمول قانون کار می‎باشد.

2- به جز مواردی که در این مطلب روز خاصی برای آن اعلام شده ، بقیه موارد مربوط به 30 روز کارکرد است. محاسبات حقوق و مزایا در ماه‎های 31 روزه باید با توجه به قوانین و عرف کارگاه انجام شود.

1- حقوق پایه سال 1399:

حقوق پایه روزانه سال 1399 که به آن حداقل حقوق هم گفته می‎شود مبلغ 611.809 ریال تعیین شده است. با توجه به این مبلغ، حقوق پایه ماهانه که به آن حداقل حقوق هم گفته می‎شود در 6 ماه اول سال 1399 (ماه‎های 31 روزه) مبلغ 18.966.079 ریال و در 6 ماه دوم سال (ماه های 30 روزه) معادل 18.354.270 ریال می‎باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سال 1399 کبیسه است حقوق اسفند ماه نیز باید بر اساس 30 روز محاسبه شود.

 

2- حق خواربار(بن کارگری) سال 1399:

مبلغ 4.000.000 ریال حق خوارباری است که در سال 1399 باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

 

3- حق مسکن سال 1399:

مبلغ عنوان شده بابت حق مسکن سال 1399 برابر 2.000.000 ریال است. این مبلغ فقط در صورت تصویب هیئت وزیران قابل پرداخت می‎باشد.

 

4- حق اولاد سال 1399:مبلغ حقوق و دستمزد

طبق قانون حق اولاد معادل 3 برابر حقوق پایه روزانه وزارت کار است. با توجه هب این موضوع حق اولاد برای یک فرزند 1.835.427 ریال و برای دو فرزند 3.670.854 ریال است. لازم به ذکر است در حال حاضر محدودیت پرداخت حق اولاد به حداکثر دو فرزند برداشته شده اما بسیاری از کارفرمایان این موضوع را رعایت نمی‎کنند.

 

5- پایه سنوات سال 1399:

پایه سنوات سال 1399 معادل 1.750.000 ریال می‎باشد. پایه سنوات به کارگرانی تعلق می‎گیرد که در سال 1399 دارای یک سال سابقه شده باشند یا یک سال از پرداخت آخرین پایه سنوات آنان گذشته باشد. مبلغ پایه سنوات به حقوق پایه اضافه می‎شود. ضمنا پایه سنوات با سنوات خدمت تفاوت دارد.

 

6- حقوق سایر سطوح مزدی در سال 1399:

سایر سطوح مزدی به حقوق‎های بالاتر از حقوق پایه هر سال گفته می‎شود. افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای این افزاد، 15% مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه 30.338 ریال است.

 

مطالعه ایم مطالب را به شما پیشنهاد می‎کنیم:

حداقل حقوق وزارت کار چه زمانی و به چه روشی تعیین می شود؟

نکاتی در مورد حقوق پایه وزارت کار (حداقل حقوق)

 

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید