۰ سبد خرید

سعید قنبری دمساز, نویسنده در حساب آموز

خطای مقدار تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) در سامانه مودیان مالیاتی

خطای مقدار تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) در سامانه مودیان مالیاتی

فراخوان های سامانه مودیان مالیاتی

فراخوان های سامانه مودیان مالیاتی

چاپ صورتحساب در سامانه مودیان

چاپ صورتحساب در سامانه مودیان

نحوه اتصال سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی

نحوه اتصال سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی

روش ثبت نام و ورود به سامانه مودیان مالیاتی

روش ثبت نام و ورود به سامانه مودیان مالیاتی

16 نکته در مورد گزارش خرید و فروش فصلی

در این فیلم 16 نکته در مورد گزارش خرید و فروش فصلی توضیح داده می شود. با توضیحات ارائه شده در این فیلم دید بهتری نسبت به گزارش خرید و فروش فصلی پیدا می کنید.    
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.
16 نکته در مورد گزارش خرید و فروش فصلی

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

ویرایش گزارش خرید و فروش فصلی

ویرایش گزارش خرید و فروش فصلی

مساعده حقوق چیست و ثبت حسابداری آن چگونه است؟

مساعده حقوق چیست و ثبت حسابداری آن چگونه است؟

کاربرد حد نصاب معاملات کوچک در حسابداری

کاربرد حد نصاب معاملات کوچک در حسابداری