قانون تامین اجتماعی|قانون کار|آموزش بیمه تامین اجتماعی|قرارداد کار|بیمه تامین اجتماعی|بیمه کارفرما

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

حق بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می‎شود؟

مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399

مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال 1399

هزینه بیمه افراد تحت تکفل چقدر می باشد؟

هزینه بیمه افراد تحت تکفل چقدر می باشد؟

روش محاسبه افزایش حقوق و چند مورد درباره کاربردهای حقوق پایه وزارت کار

روش محاسبه افزایش حقوق و چند مورد درباره کاربردهای حقوق پایه وزارت کار

تفاوت حق سنوات خدمت و پایه سنوات چیست؟

تفاوت حق سنوات خدمت و پایه سنوات چیست؟

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1398 وزات کار

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1398 وزات کار

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه انجام می‎شود؟

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه انجام می‎شود؟

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی

نکاتی در مورد حقوق پایه وزارت کار (حداقل حقوق)

نکاتی در مورد حقوق پایه وزارت کار (حداقل حقوق)

حداقل حقوق وزارت کار چه زمانی و به چه روشی تعیین می شود؟

حداقل حقوق وزارت کار چه زمانی و به چه روشی تعیین می شود؟

قانون تامین اجتماعی و قانون کار کشور را به جرات می‎توان از جمله مواردی دانست که هر جسابدار یا مدیر شرکتی در طول دوران فعالیت خود بارها و بارها با مسائل و موارد مربوط به آن‎ها برخورد خواهد داشت. از جمله این موارد مقدار حق بیمه تامین اجتماعی، روش محاسبه حق بیمه،  قرارداد کار، روش بستن قرارداد کار، روش تسویه حساب کارکنان، روش محاسبه مرخصی، روش ثبت نام در تامین اجتماعی و مواردی از این قبیل می‎باشد. بنابر این نیاز است که حسابداران و مدیران اطلاعات کافی در این زمینه‎ها داشته باشند. تیم حساب آموز در این بخش از سایت با ارائه مطالب آموزشی کاربردی در زمینه قانون تامین اجتماعی و قانون کار در خدمت شما می‎باشد.