۰ سبد خرید

بایگانی‌های فیلم های آموزشی - حساب آموز

چاپ صورتحساب در سامانه مودیان

چاپ صورتحساب در سامانه مودیان

نحوه اتصال سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی

نحوه اتصال سپیدار سیستم به سامانه مودیان مالیاتی

16 نکته در مورد گزارش خرید و فروش فصلی

در این فیلم 16 نکته در مورد گزارش خرید و فروش فصلی توضیح داده می شود. با توضیحات ارائه شده در این فیلم دید بهتری نسبت به گزارش خرید و فروش فصلی پیدا می کنید.    
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.
16 نکته در مورد گزارش خرید و فروش فصلی

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

نیم در هزار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نیم در هزار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نکات مهم در نوشتن دفاتر قانونی

نکات مهم در نوشتن دفاتر قانونی

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

روش محاسبه افزایش حقوق و چند مورد درباره کاربردهای حقوق پایه وزارت کار

روش محاسبه افزایش حقوق و چند مورد درباره کاربردهای حقوق پایه وزارت کار