سبد خرید

بایگانی‌های فیلم های آموزشی - حساب آموز

نکاتی که باید در مورد گزارش خرید و فروش فصلی بدانید

در این فیلم 16 نکته ای که باید در مورد گزارشات خرید و فروش فصلی بدانید توضیح داده می شود.  
این پست فقط برای اعضاء در دسترس است.
نکاتی که باید در مورد گزارش خرید و فروش فصلی بدانید

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

نیم در هزار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نیم در هزار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نکات مهم در نوشتن دفاتر قانونی

نکات مهم در نوشتن دفاتر قانونی

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

روش محاسبه افزایش حقوق و چند مورد درباره کاربردهای حقوق پایه وزارت کار

روش محاسبه افزایش حقوق و چند مورد درباره کاربردهای حقوق پایه وزارت کار