آموزش حسابداری مالی به صورت کاربردی برای بازار کار حسابداری

صدور سند اصلاحی بهتر است یا اصلاح سند حسابداری؟

صدور سند اصلاحی بهتر است یا اصلاح سند حسابداری؟

تعریف و ثبت حسابداری کارمزد بانکی

تعریف و ثبت حسابداری کارمزد بانکی

آموزش بستن حساب‎ در حسابداری و صدور سند اختتامیه و سند افتتاحیه

آموزش بستن حساب‎ در حسابداری و صدور سند اختتامیه و سند افتتاحیه

20 نکته درباره حسابداران حرفه‎ای

20 نکته درباره حسابداران حرفه‎ای

صورت‎های مالی چیست و صورتهای مالی اساسی کدامند؟

صورت‎های مالی چیست و صورتهای مالی اساسی کدامند؟

تفاوت‎های بین حساب صندوق و تنخواه گردان

تفاوت‎های بین حساب صندوق و تنخواه گردان

حسابداری مالی نوعی از حسابداری است که اطلاعات مالی واحدهای را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت‌های سود و زیان و سایر گزارشات مالی جمع آوری و برای استفاده داخلی و همچنین برای گزارش‌دهی به سهام‌داران، سازمان‌های دولتی و سایر افراد ارائه می‌کنند.

 آموزش حسابداری مالی بخشی از مطالب سایت حساب آموز است که در آن به  صورت کاربردی به آموزش رایگان حسابداری مالی می‎پردازیم. مقالات حسابداری مالی که در این بخش ارائه می‎شود بر اساس اصول حسابداری بوده و می‎توان در بازار کار حسابداری از آن‎استفاده نمود.