حسابداری مالی نوعی از حسابداری است که اطلاعات مالی واحدهای را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت‌های سود و زیان و سایر گزارشات مالی جمع آوری و برای استفاده داخلی و همچنین برای گزارش‌دهی به سهام‌داران، سازمان‌های دولتی و سایر افراد ارائه می‌کنند.

 آموزش حسابداری مالی بخشی از مطالب سایت حساب آموز است که در آن به  صورت کاربردی به آموزش رایگان حسابداری مالی می‎پردازیم. مقالات حسابداری مالی که در این بخش ارائه می‎شود بر اساس اصول حسابداری بوده و می‎توان در بازار کار حسابداری از آن‎استفاده نمود.

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.